De tre bønner

Jesus har anbefalet Vassula, at vi dagligt beder disse tre bønnerTILLIDSFULD NOVENE TIL JESU HELLIGE HJERTE

Oh Herre, Jesus Kristus,
til Dit Allerhelligste Hjerte betror jeg dette anliggende:
( nævn dit anliggende her )
se kun på mig, og gør så hvad Dit Hjerte tilsiger Dig,
lad Dit Hellige Hjerte bestemme
jeg regner med Det
jeg stoler på Det
jeg sætter hele min lid til Dets barmhjertighed.
Herre Jesus, Du vil ikke svigte mig.
Jesu Hellige Hjerte, jeg stoler på Dig.
Jesu Hellige Hjerte, jeg tror på Din kærlighed til mig.
Jesu Hellige Hjerte, komme Dit Rige.
Oh Jesu Hellige Hjerte, jeg har bedt om mange gaver,
men om dette ene beder jeg Dig indtrængende.
Tag denne bøn. Giv den plads i Dit Hellige Hjerte.
Når den Evige Fader ser den dækket med Dit kostbare Blod,
vil Han ikke afvise den.
Den vil ikke længere være min bøn, men Din oh Jesus.
Åh Jesu Hellige Hjerte, jeg sætter min lid til Dig.
Lad mig aldrig blive gjort til skamme.
Amen.
.


BØN TIL SANKT MICHAEL

Hellige Ærkeengel Michael,
forsvar os i striden,
vær vort værn imod djævlens ondskab
og efterstræbelser,
måtte Gud kue ham, derom beder vi ydmygt.
Og du, den himmelske Hærskares Fyrste,
nedstyrt ved Guds kraft til helvede Satan
og alle de andre onde ånder,
som færdes i verden til sjælenes fordærvelse.
Amen.

MARIA, DE HELLIGE ENGLES DRONNING - BED FOR OS!DEN HELLIGE BERNARDS "MEMORARE"

Kom ihu, åh nådefulde Jomfru Maria,
At man aldrig har hørt
At den, der tager sin tilflugt hos Dig,
Påkalder Din hjælp
og anråbte om Din forbøn,
er bleven forladt.
Besjælet af en sådan tillid
Tager jeg min tilflugt hos Dig, Maria,
Jomfru over alle jomfruer,
og moder til Jesus Kristus!
Til Dig kommer jeg,
for Dig står jeg som en sukkende synder.
Du, det evige Ords Moder,
Forsmå ikke mine ord,
men hør mig nådigt, og bønhør mig.
Amen.