Beth Myriams

NB. Linksiderne er på engelsk.

Introduktion

Åbning af
Dhaka Beth Myriam


Beth Myriam på Philippinerne

Vassula anmoder om hjælp til Ukraine

Fotografier

Sådan kan du bidrage

I 1998 blev Vassula inspireret, gennem et syn, til at igangsætte et projekt med at give mad til de fattige i Bethlehem. I dette syn blev hun vist en 'snæver' døråbning, hvor Den hellige Jomfru stod og holdt Jesus-barnet. Kort tid senere bevirkede en række tilsyneladende uafhængige hændelser, at projektet kunne begynde.

For det første fik Vassula foræret et hus i Bethlehem til Sandt Liv i Gud. Da Vassula besøgte Bethlehem, kiggede hun på det. Hun blev forbløffet over at se den samme døråbning som i hendes syn, bortset fra at det hun havde opfattet som snævert i virkeligheden var et langt klæde, som hang i døren og fik den normale brede døråbning til at virke smal.

På dette tidspunkt havde Vassula også fået tilbud om en pengegave, som hun vidste var beregnet til dette projekt. Hun mødte desuden en ingeniør, som for nyligt havde været berørt af de seneste budskaber, og som havde tilbudt sig til at restaurere den ramponerede bygning. Hun begyndte at veje for og imod gennemførligheden af at brødføde de fattige (uanset deres etniske eller religiøse baggrund) på dette sted.

Endnu søgte Vassula en bekræftelse på Guds vilje ved at læse flere passager i skrifterne. Sammen med en ven faldt hun over steder, der var relevante for hendes overvejelser, heriblandt "Kom til Marias hus."

Vassula var overbevist om at hun skulle fortsætte med projektet og huset blev døbt 'Beth Myriam' ('Marias Hus' på hebraisk). Huset i Bethlehem er nu tæt på at være færdiggjort, og på dets tårn står en figur med Den hellige Jomfrus åbne arme.

Vassula havde sagt til sine omgivelser, at hun ville modtage et ikon med Den hellige Jomfru, Maria, præcist som hun så det i sin vision, og det skete til sidst. Omkring et år før Vassulas syn om Maria og Jesus i døren, havde en rumænsk dame, bosat i Canada, malet et ikon af Maria med Jesus i favnen og havde tilbudt dette til Vassula. Hun sendte det til Vassula, som på denne tid boede i Schweitz. Men Vassula modtog ikke ikonet - før et år senere, da det blev afleveret, da Gud ville det, til hendes hus kort tid efter synet. Hun blev forbløffet over at genkende det samme billede af Maria og Jesus på ikonet som i hendes syn. Det er dette ikon, som kan ses på herværende side.

Vassula havde desuden en forestilling, som måske var inspireret af Helligånden, om Jesu død i stalden, hvor den hellige familie skulle behøve et sted at overnatte. Betydningen af synet med Jesus og Maria i døren kunne være, at dette havde været deres hjem før de flygtede til Ægypten. Marias tilstedeværelse og vækkelse til at give mad til de fattige kunne meget vel være kommet fra Vor Frues ønske om at give den velgørenhed tilbage, som den hellige familie havde nydt, da de havde søgt tilflugt på det samme sted.

Nu er andre 'Beth Myriams' åbnet rundt omkring i flere andre lande.

Det vigtigste, der bliver givet i disse huse er Kærlighed - Vorherre Jesu Kærlighed, mens vi stræber efter at tjene Ham og vor næste...men også varm mad og af og til tøj. Ikke alle får kaldet til at arbejde med disse projekter, men Jesus lærer os, hvordan vi kan give rigeligt af vor kærlighed på andre måder. Den 23.maj, 1986, sagde Daniel, Vassulas engel, til hende: "Saml penge og giv dem til de stakkels trængende sjæle: ...giv gavmildt."

Til spørgsmålet "Hvem giver denne mad", har Vassula i sin vækkelse dette bud til hjælpernes svar: "Jesus og Maria, Hans Mor, giver jer denne mad!"

Beth Myriams er afhængige af gaver for at kunne fortsætte deres arbejde, og hvordan man kan bidrage kan man se her. Vassula har foreslået at hvis enhver af os gav for eksempel 100 kr. om måneden, så ville vi kunne drive disse huse.