Aktuelle foredrag og arrangementer i 2008

Holder du foredrag eller har du skrevet en artikel...
Hvis du hører til dem, som gerne vil evangelisere eller udbrede budskaberne fra Sandt Liv i Gud og som inddrager budskaberne i dine foredrag, er du velkommen
til frit at få annonceret dit foredrag her på denne side. Har du ligeledes via artikler eller anden skribentvirksomhed forsøgt at gøre opmærksom på budskaberne og deres aktuelle og vigtige betydning for vor tid, så vil vi meget gerne annnoncere dette på denne internetside eller henvise til et link. Det samme gælder for andre aktiviteter, som du måte have. Skriv eller ring til os og kom med forslag.


Foreløbig ingen aktuelle foredrag
Foredrag af Niels Christian Hvidt

 
    Om bogen

Bestil bogenForedraget "Det Kristne Profetbegreb"
af
Niels Christian Hvidt


"Er der ikke en af Herrens profeter her, hos hvem vi kan søge råd fra Herren?" (2. Kong. 3,11). Ordene stammer fra en af det Gamle Testamentes konger i en situation, hvor gode råd er dyre. Profeterne spiller en betydelig rolle i Det Gamle Testamente. Store dele af Det Gamle Testamente bærer præg af at være direkte åbenbaret, profetisk tale fra Gud. Profeten oplever Guds ord og forkynder det til samtiden ikke som sit eget ord, men som "Ord fra Herren". Den profetiske linie fortsætter ind i det Ny Testamente - overalt i det Ny Testamente kan man læse om profeter. Men hvad sker der efter afslutningen af Bibelens sidste skrift? Holder Gud pludselig op med at give sig til kende? Pakker han sin kuffert og tager på ferie, til han endelig en dag vil "komme på Himlens skyer" (Mk. 14,62)? Eller bliver han stadig ved at åbenbare sig for personer, for at sende dem til at tale i sit navn, når han finder det nødvendigt?

Den, der beskæftiger sig med profetbegrebet kan ikke undgå at gøre en række interessante observationer: Der har altid har været profeter i kirken, der opførte sig og talte som profeterne i det Gamle og det Ny Testamente. Det synes muligt at give en karakteristik af, hvad der kendetegner en klassisk kristen profet og hvad der er profetens rolle i kirken. Man vil finde, at teologisk arbejde med profetbegrebet ikke fører ud i den teologiske periferi men tværtimod til hjertet af centrale teologiske temaer. Og endelig vil man opdage, at der er arbejdet forbløffende lidt med det kristne profetbegreb. Foredraget giver et generelt overblik over det fascinerende emne Kristen profeti, og giver nogle eksempler på profeter fra historien og i dag.


Foredraget "Kristne Mirakler"
af
Niels Christian Hvidt

Den vesterlandske historie er gennemvævet af beretninger om mirakler. Ser man tilbage på kristendommens fremvækst i Europa bliver det klart, at troen på undere og manifestationen af Guds kraft var med til at sikre kristendommens indføring i Europa, en sejr, der bl.a. er blevet forklaret ved, at de kristne var i stand til at udføre undere, der var talrige og kraftfulde nok til at overbevise romerne om, at den sande Gud var den kristne.

Ser man på den klassiske litteratur og malerkunst, kan man ikke komme udenom det faktum, at miraklerne har spillet en stor rolle i vor kultur. Underne har aldrig manglet i kristendommens historie og gør det heller ikke i dag. Fra alle dele af verden indløber rapporter om grædende Mariastatuer, om børn, der får åbenbaringer, og om mirakuløse helbredelser af patienter, som lægerne ikke havde givet nogen chancer. Der tales i dag om en øgning af sådanne mirakuløse hændelser i kristen sammenhæng. Således kan det ikke undre, at miraklet også i det 21. århundrede er et af de væsentlige emner, der tages op, når man diskuterer hvorvidt mennesket er alene i sin verden, eller om der er en personlig Gud, der kan handle og gøre undere i verden.

Foredraget tager udgangspunkt i, hvordan man i det hele taget definerer mirakler. Dernæst giver det via nogle af billedkunstens smukkeste gengivelser af berømte bibelske mirakler et vue over, hvor vigtige Bibelens underberetninger har været for vesterlandsk kulturhistorie. Herfra skildres to til tre nutidige case-stories, alt efter hvor meget tid, der er til rådighed. Disse case-stories vil som regel være Lysmiraklet i Gravkirken og den græsk-ortodokse Vassula Rydén, en husmor, der via åbenbaringer fra Kristus og Jomfru Maria siden 1985 har nedskrevet 12 bøger, oversat til 40 sprog, der har gjort hende til den kendteste mystiker og profetskikkelse i dag. Som regel vil der også være tid til at komme ind på troen på forbønnens betydning for helbredelse.Læs mere...

Ovenstående beskrivelser er hentet fra Niels Christian Hvidts egen internetside.
Læs mere om Niels Christian Hvidts bøger "Mirakler" eller "Kan tro flytte bjerge" på www.profeti.dk

Andre foredrag...

Se også på PROFETIS forside eller kalender (link i hjemmesidens venstre link) med andre foredrag og arrangementer.


Hjælp til med at sprede dette meget vigtige budskab


Profeti:
Søren Møllers Gade 28
8900 Randers

Profeti, telefon: 8627 7058
Mobil: 30232360
(Telefonisk kontakt bedst mellem kl. 18 og 20)
www.profeti.dk