Fælles påskedato for alle
kristne kirker

Stem her for at alle de kristne kirker vil beslutte sig for at afholde Påsken hvert år på den samme dato.

Vores synd som adskilte kristne


Opstandelsen er det centrale i den kristne tro, uden den giver Kristendommen ingen mening. Dog er det sådan, at hvert år fejrer katolikker, protestanter og ortodokse påsken på forskellige datoer; nogle år fejres påsken så meget som 5 uger fra hinanden og andre gange falder påskedatoen dog på samme dato, hvilket ikke skyldes en pludselig opstået enighed, men en tilfældighed, og hvis årsag vi ikke vil komme nærmere ind på her. Denne adskilthed mellem kristne i synet på fejringen af en fælles påskedato er en stor synd og alle kristne ved, at denne adskilthed ikke kommer fra Gud. Støt derfor dette initiativ med din stemme for at Kirkerne må nå frem til en fælles enighed om dette meget vigtige spørgsmål så verden må tro "... således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer..." (Rom 12,5) og "... at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig." (Joh 17,21-23)
I budskaberne til Vassula taler Jesus meget om nødvendigheden af en fælles påskedato. Læs mere herom i budskaberne til Vassula, og som er samlet på en inspirationsside på

http://www.onedate.org/inspiration.phpAnden inspirationsside: Christian Unity NowUnity Virtue of Love


Læs mere om emnet i den seneste udgivelse fra Vassula
:
"Unity Virtue of Love". Læs den engelske bogomtale her


BUDSKABER TIL VASSULA

Titel: Unity - Virtue of Love
Forfatter: Vassula Rydén

Format: 20,5 x 13,5 cm

Antal sider: 291
Engelsk udgave
Extracts of True Life in God
Pris: 76,- kr
.


Bestil bogen