Vassula i KøbenhavnJeg vil gerne begynde med en bøn til Helligånden:

Herre, gennemtræng os med Din Helligånd.
Kom og opfyld os med Din Hellige Ånd,
så at fjenden ikke skal finde rum i os.
Lad Din Helligånd nedsænke sig i vor sjæls inderste dyb,
for at vande den og frugtbargøre den
med de rigdomme, som ikke er af denne verden.
Velsignet være Gud.
Amen.


En bøn til St. Michael:

Helllige Ærkeengel Michael,
forsvar os i striden.
Vær vort værn imod Djævelens ondskab og efterstræbelse.
Må Gud kue ham, derom beder vi ydmygt.
Og du, de himmelske hærskarers fyrste,
nedstyrt ved Guds kraft til Helvede
Satan og alle onde ånder,
som færdes i verden til sjælenes fordærv.
Amen.Jeg er meget glad for igen at komme til Danmark, og jeg kan fortælle jer, at den plan, hvorefter jeg rejser rundt til de forskellige lande, virkelig er lagt af Gud selv. Derfor er det Jesus Kristus selv, som har ønsket, at jeg skulle komme her og give jer budskabet. Faktisk har Han givet et budskab specielt til Skandinavien.

Som Father O?Caroll sagde, er det ca 10 år siden, det hele begyndte, og også i dag modtager jeg stadig budskaber, måske ikke helt i samme tempo som i begyndelsen, fordi jeg rejser så meget. De første tre år, var der næsten ingen, som vidste noget om det, kun nogle få af mine venner. Og jeg rejste ikke rundt, så jeg var konstant under diktat - ja faktisk hele dagen. Og jeg sagde til Nicky, vor ven Niels: Det var så meget, at selv når jeg rejste og tog flyveren, følte jeg mig sommetider som Superman, som gik ind i en telefonbox og modtag budskabet dér - bare for at illustrere, at det foregik konstant. Når jeg sad I flyveren, og det var en lang rejse, snakkede jeg med min engel - og sommetider tog jeg mit papir frem for at skrive ned, mens jeg endnu kunne huske det.
Somme tider siger folk, at jeg er sløv eller kold eller sådan noget, men det er fordi jeg lukker af - for diskussion, mener jeg.

Den gave, som er blevet givet mig - skønt jeg ikke har gjort mig fortjent til den - den har jeg ikke fået for min egen skyld. Hvis jeg havde fået den bare for min egen skyld, så ville jeg have siddet derhjemme og snakket med Jesus, med Gud Fader, med Helligånden - og med Guds Moder. Det ville være så nemt. Jeg ville bare være derhjemme og være lykkelig ved det. Men denne nådegave -når den er så magtfuld og så rig - så er den jo givet mig, for at jeg skal give den videre til andre. Den er givet, for at blive rakt videre. Det er et kærlighedsbrev fra vor Far i Himlen til os alle. Det er Hans kærlighedshymne til os alle. Han sagde til mig: ?Jeg befaler dig at gå ud og give videre, hvad jeg har givet dig. Giv det for intet.? Han sagde også: ?Og du skal ikke have hvile?. - Og det kan jeg jo se! For når jeg arbejder - lige meget hvad jeg gør for SANDT LIV I GUD, -og jeg så tænker: Nu er jeg ajour, nu kan jeg tillade mig at slappe af en enkelt dag - så kan jeg være sikker på, at i samme øjeblik, så ringer telefonen, eller der sker noget andet, så jeg må fortsætte med at arbejde.
Så det er virkelig sådan- og så må jeg jo le og sige:?Det er virkelig sandt! Der er ingen tid til hvile?. Så jeg må vel vente med at hvile mig til i Himlen! Men nu, -nu må jeg arbejde.

Gud taler til os i dag - og jeg er jo ikke den eneste- det vil jeg også sige - jeg er ikke en sjælden undtagelse i vor tid: Der er adskillige mennesker, som Gud har valgt til at modtage budskaberne og at give dem videre.
Ja - der kan også være nogen, som ikke er fra Gud, for det er typisk for Satan at handle på den måde: At skabe forvirring. Når Gud prøver at hjælpe og sender mennesker, så står Satan ikke bare bagved med korslagte arme, nej, han gør ligsom Gud. Han efteraber Gud - for at skabe forvirring - så man ikke ved, hvad der sandt og hvad der er falsk - og det er forvirring. Og forvirring kommer altid fra Satan. Og derfor - da jo ikke alle har evnen til at skelne - så må man se på, hvad frugterne er, som Jesus sagde. Hvis frugten er god, kommer den fra Gud.
Det drejer sig ikke kun om omvendelse til tro på Gud. Frugten vil også føre tilbage til Kirken. DET er frugterne: De fører dig tilbage til Kirken og dens hellige sakramenter. Hvis de fører dig ud af Kirken og ind i en sekt, så er det ikke fra Gud - også selv om de taler om Gud. For Satan giver altid 80% af sandheden, så at det ser troværdigt ud - for at folk skal tro på det. Ellers ville det jo ikke være troværdigt. Og så drypper han sin gift i.

De budskaber, som jeg nu har modtaget i 10 år, handler om forskellige emner. Det vigtigste emne er ENHED. Som I ved, er jeg ortodoks, og alligevel bliver jeg inviteret af både protestanter og katolikker. Ingen kan tale om Enhed, før vi har den kærlighed og den fred, som Jesus har givet os.
Nøglen til enhed, siger Jesus Kristus, er ydmyghed og kærlighed. Uden de to kan vi ikke forenes. Og Kærlighed? Hvad er Kærlighed? At følge det største bud og det næststørste. Hvis man ikke ved, hvordan man skal følge det største bud og og det næststørste, så kan vi aldrig bliver forenet. Vi kan ikke blive forenet uden et sikkert fundament. Det er derfor, budskaberne i SANDT LIV I GUD startede med, at Gud ville gøre mig fortrolig med Sig. Gud, Faderen, kom ikke til mig for at tale om budskaber. Han begyndte ikke med at sige: Skriv mine budskaber om Kirken - enhed f. eks. - men Han begyndte først med at gøre mig fortrolig med Sig. For at tjene Gud, må man virkelig efterleve det største bud: Elske Ham, tilbede Ham, tørste efter Ham længes efter Ham. Ellers kan vi ikke tjene Gud på den måde, Han ønsker, vi skal tjene Ham. Det er derfor, begyndelsen af den første bog er koncentreret om Guds kærlighed og fortrolighed - fortroligheden mellem vor Skaber og os, Hans skabning. Gud Fader sagde i begyndelsen, da Han først åbenbarede sig for mig: ?Jeg ønsker, du skal elske mig i inderlighed og fortrolighed [intimately]. Men alligevel: Glem aldrig, at jeg er HELLIG?. Det er de to ting på samme tid: At elske Gud ligesom et barn - i fortrolighed - og at tale til Ham fra sit hjerte. Han ønsker vort hjerte. Han bryder sig ikke om tomme ord eller i det hele taget om bøn, som ikke kommer fra hjertet, men kun fra læberne, altså det, at man siger ord, som man ikke mener. Det var det, Han bad om i begyndelsen. Men ikke desto mindre:?Glem aldrig, at jeg er HELLIG?- det vil sige: GUDSFRYGT.Gudsfrygt er visdoms begyndelse.
Gudsfrygt er visdoms krone.Gudsfrygt betyder ikke, at du skal være bange for Gud. Gud sagde til mig: Du skal ikke være bange for Mig - kun hvis du gør oprør imod Mig. Gudsfrygt, det betyder at ære Gud med ærbødighed, lovprisning, respekt. Det er Gudsfrygt.
I begyndelsen, da Faderen talte til mig - første gang - var jeg så overrasket over det tonefald, der var i Hans stemme. Når jeg på alle møder taler om Gud Fader, og især om det, Han lærte mig i begyndelsen, så er det fordi Han beder mig om at gøre det. ?For, siger Han, ?mange mennesker kender Mig ikke. De har gjort Mig til DOMMER - De er bange for Mig?. Det er det, der er galt. Man kan ikke elske Gud af angst eller frygt. Når man skal elske Gud, må man først komme helt hen til Ham. Og det var det, Han sagde til mig:?Du må komme til Mig?. Derfor vil Han gerne have, at jeg fortæller om det, jeg har oplevet, så at I også kan lære Ham bedre at kende.
Hans stemme hvordan lyder den? Mange folk har en forkert forestilling om Hans stemme, selv instruktøren af filmen ?De ti bud? - hvis I har set den - med Charles Heston - en gammel film, men god. Da Moses fik de ti bud, og Gud fremsagde budene, hørte jeg stemmen i filmen, og jeg sagde til mig selv:?Woww - de er helt galt på den?: Det var en stemme, som kunne skræmme alle langt bort.
Og virkeligheden er lige modsat: Gud har den blideste stemme, man overhovedet kan forestille sig, meget blid og kærlig, og i den stemme kan man mærke dybderne af Hans kærlighed - plus - hvad der overraskede mig meget: Den faderlige holdning, Han havde, meget faderlig. Han fik øjeblikkelig min sjæl til at føle sig så tryg og afslappet, så i stedet for at svare:?Ja, Herre?, glemte jeg i den grad mig selv, at jeg svarede: ?Ja, Far?. Jeg brugte endda dagligsprog og sagde ?Daddy?. Jeg var overrasket over, at det ord bare røg ud af munden på mig - og det har gjort det hver gang siden. Da jeg nogle måneder senere snakkede med min søster om, hvad Han gerne vil have - og jeg på græsk sagde: ?Men du ved, hvad Far ønsker-? så kiggede hun på mig og sagde ?HVA?? - Og jeg sagde.?Undskyld, jeg mente Gud!? - for jeg føler Ham som en Far.
Og det er lige fra begyndelsen, at Jesus Kristus ønskede, at vi skulle føle på den måde, men efterhånden - med tiden - er vi kommet bort fra det billede, som Jesus har givet os. Men husk på, at den eneste bøn, Han har givet os er FADER vor.
Dette billede af Faderen ville jeg gerne dele med jer, for det er den eneste måde, jeg kunne vise jer den inderlige og fortrolige [intime] kærlighed, som Gud ønsker, og fortælle jer, at Han ønsker, vi alle skal komme nærmere ind til Ham for at leve det største bud - at det er den eneste måde, vi kan leve det på.
Og jeg sagde ?Ja, Far? til Ham og blev meget forskrækket, og jeg sagde til mig selv:?Hvad vil Han nu sige?? Det røg bare ud af munden på mig. Men Han sagde:?Datter, frygt ikke. Jeg har modtaget dette ord som en juvel i min hånd?. Og jeg følte, at Han elskede det. Han elskede at blive kaldt ?FAR?. Han elskede, at jeg var som et barn over for Ham. Og Han ønskede, at jeg skulle bede Fadervor, så at Han lyttede, - den bøn, Hans Søn har givet os. Han ønskede at høre den. Derfor bad jeg den, men Han sagde på en meget kærlig måde: ?Vassula, det er ikke godt. Du bad den ikke på den rigtige måde. Du gør det for hurtigt? (mange af jer har hørt den historie; men der er andre, som ikke kender den, derfor fortæller jeg den.-)
Han fik mig til at gentage den hele dagen, fordi jeg ikke bad den rigtigt. Han blev hos mig hele dagen, for at lære mig, hvordan jeg skulle bede den: Den måde Han ønsker, er at vi beder den langsomt med respekt, samtidig med, at vi har et levende billede af Ham foran os, for Han er levende, og Han kan høre, hvert et ord I taler til Ham. I skal mene det, tal ikke blot tomme ord. Han kan bevæges, Han er så følsom, så Han kan bevæges. I kan få Ham til at skifte sind, forhandle, som Abraham, i visse anliggender. Så Gud kan bevæges, men I må have et særligt forhold til Gud fra nu af. I kan ikke have Gud, I ved som jeg havde Ham tidligere, bare et eller andet sted deroppe, sådan travlt beskæftiget med englene og sandsynligvis- det var hvad jeg troede- sandsynligvis en, der kun hører de mennesker, der elsker Ham. Det var det, jeg sagde til Jesus en dag: ?Jeg vidste ikke, at Du kom til mennesker som mig- som ikke har kærlighed- som aldrig beder?, men Jesus sagde: ?Ved du ikke, at elendighed tiltrækker Mig??
Så på grund af det billede, som jeg havde gjort mig af Gud, ligesom mange mennesker i dag--- hvis de ikke kommer til Gud, så er det fordi de måske har mistet håbet. De tror, han aldrig vil lytte til dem. De tror, Han er deroppe et eller andet sted - så langt væk - og dog er Han så nær, så nær. Han har næsten gjort sig til tigger for at bede om vores kærlighed. I et af budskaberne sagde Han: ?Jeg har aflagt Min krone, Jeg har forladt Min trone og er kommet hele vejen herned til jer for at tigge om jeres kærlighed?. Hvad mere kan Han gøre? Han sagde, at kærnen i budene er det største bud overhovedet.
En dag kom Jesus og bad mig om noget, og jeg svarede: ?Det er umuligt?. Men det, Han beder mig om, beder Han også jer om, for Han siger: ?Tag Vassulas navn bort og erstat det med jeres eget navn, når I læser budskaberne.? Det, Han ønsker af os, er, at vi skal bede uden ophør. Da Han bad mig om det, sagde jeg: ?Det er umuligt, hvordan kan jeg det? Jeg har min familie, jeg skal lave mad, jeg skal gøre rent, jeg skal gøre indkøb, jeg skal køre, jeg skal gå over gaden, jeg kan ikke ligge på knæ 24 timer i døgnet?. Og da Jesus også har humor - mere end os - så Han på mig, og Han sagde: ?Hvor er det synd for dig, Vassula!! At bede uden ophør betyder ikke, at jeg ønsker dig på dine knæ 24 timer i døgnet. At bede uden ophør betyder, at du må være bevidst om Mit nærvær. At være bevidst om Mit nærvær er at tørste efter Mig, at længes efter Mig, at attrå Mig, din Gud, hele dagen lang?.
Det er bønnen uden ord. Det er den stille bøn, som bliver til den kontemplative bøn, den fuldendte bøn. For Gud søger jeres hjerte - ikke jeres ord. Hvis jeres hjerte længes efter Gud - og I føler jer som i en ørken på dette sted - jorden - som om I befinder jer i landflygtighed, at I er som en enke eller en enkemand på dette sted, fordi I udelukkende tørster efter Gud, så følger I det største af alle bud, som vil lede jer til at følge det næststørste bud, og for at nå dertil, er I nødt til at blive fortrolig med Gud og have et særligt forhold til jeres Far i Himlen. Hvor kan I glemme, at I er Hans egen sæd? Og Hans børn? Mange mennesker vandrer omkring på denne jord som zombis [robotter] uden at vide, hvor de kommer fra - og dog har Han skabt os alle med sine egne hænder - os allesammen, og alle tilhører vi Gud, og vi skal elske hinanden, fordi vi kommer fra de samme hænder. Det er ikke sådan, at vi har forskellige guder. Vi har een Far, og vi er brødre og søstre, og hvis du elsker din bror, fordi han er din kødelige bror, eller på samme måde din søster, godt, så kan du også elske de andre, fordi vi kommer fra Gud, og Han er vores Far. Min engel stillede mig i begyndelsen et spørgsmål, som i mine ører lød, så jeg tænkte: Hvorfor spørger han mig dog om det? Forstår I, han spurgte sådan pludselig: ?Hvem er din Far?? Og jeg vendte mig og sagde: ?Gud?! Og han sagde: ?Ja.? - Det er en meget enkel ting - dette spørgsmål - og undertiden siger vi - ?Nå, hvorfor spørger Han mon om det?? Men det er blot en enkel påmindelse om, hvor vi kommer fra.
I begyndelsen de første dage, hvor Gud Fader talte til mig, sagde Han - og dette er også for jer - og disse ord ramte lige ind i midten af min sjæl, fordi det ikke var et menneskeligt væsen der talte til mig, men det var Gud, som talte, og når Gud taler, er det aldeles som om Hans ord gennemtrænger din sjæl. Og Han sagde netop meget få enkle ord: ?Du er udgået fra mig. Du nedstammer fra mig. Du tilhører mig. Du skal vide, at jeg elsker dig. Du er min sæd?. Og da disse ord kom til mig, var det fuldstændigt som om jeg erkendte, at i alle disse år, som var gået, havde jeg virkelig sovet, ja været som død. Og så vågnede jeg op, og jeg vidste, at den eneste Far, vi har - før vores far på jorden - er Gud Fader - før vores mor på jorden - er Guds Mor. Hun er vores Mor, og jeg vil give jer en lektion, som Han har givet mig om vores velsignede Mor, hvordan Han kom, hvordan Han talte om hende. Han kom en dag for at diktere til mig, og Han sagde: ?Se på mig med dine legemlige øjne, og se, hvem jeg er sammen med?. - For jeg plejer kun at se Jesus med min sjæls øjne. Og jeg kiggede, og jeg så den velsignede Moder. og jeg sagde til Ham: ?Det er din Moder, som er sammen med dig?, og Han sagde: ?Det er også din Mor!? En dag ville Han belære mig om det tilnavn, Han har givet hende, og Han sagde til mig: ?Maria er Guds Moder?. Han gav mig det som en lektion om morgenen. Om eftermiddagen kom min søn hjem fra skole. Han var 12 år på det tidspunkt, han kom ind, og han gik ind på sit værelse. Derinde tog han en Asterix-bog - I kender dem nok, I har sikkert set disse Asterix-bøger, og han kom ind på mit værelse, og han så mig lige ind i ansigtet og sagde med autoritet:?Maria er Guds Moder, er hun ikke?? Jeg så på ham, og jeg sagde: ?Jo?, og han gik, og jeg vidste ikke, hvorfor han havde sagt dette, og hvordan han havde fundet ud af det, eftersom jeg selv først havde lært det om morgenen. Jeg gik ind til ham og sagde:?Hvor vidste du det fra?? Og han sagde:?Hvad vidste jeg?? - ?Hvorfor kom du ind på mit værelse for at fortælle mig det?? Han sagde: ?Jeg kom da ikke ind på dit værelse.? Jeg sagde: ?Jo, du gjorde! Du kom ind til mig og sagde: ?Maria er Guds Moder, er hun ikke?? ? - ?Det har jeg da aldrig gjort!? Så han kunne intet huske, og så blev det klart for mig, at det var Jesus, som havde sendt ham og havde talt gennem hans mund, simpelthen for at bekræfte hendes tilnavn.
Jesus beder os om at bede uden ophør. Men Han giver os også nogle hjælpemidler til, hvordan vi kan huske Hans nærvær. Han siger: ?Brug ordene ?VI? og ?OS? - ?Jesus, lad OS arbejde? - ?Jesus, Vi må hellere gå hen og tale med den og den? - Brug hele tiden flertalsformen i dit liv?.
Jeg siger det, fordi HAN sagde det, og det er en meget nem måde at vænne sig til at tænke i flertal på. På den måde får I Jesus med i jeres daglige liv, ligemeget hvor I er, også i jeres arbejde. Og bare ved at sige een lille sætning som ?Jesus, lad OS gå? , så beder I allerede, og forestil jer, hele dagen vil I kunne bede til Jesus, for at tale med Jesus, er at bede. Og også dette ønsker Han, at jeg skal sige til jer: ?Husk altid ?vi-os? , sammen?.

Jeg ønsker at dele et budskab fra Jesus med jer:
Han siger: ?I jeres søvn er I blevet hypnotiseret, og jeres hukommelse er faldet ned i glemsel, sunket ned i mørke. Sønner og døtre, I er efterkommere af Den Allerhøjeste. I nedstammer fra Suverænitet og Pragt. I tilhører Os, den hellige Treenighed, I tilhører Himlen. I er af kongelig herkomst, så hvorfor - hvorfor lytter I til Dyret? I er velsignet i Vort billede, ikke i Dyrets. I er alle bestemt til at vandre i Den Helliges sale. Derfor lad mig klæde jer i min pragt. Åbn jeres hjerter, og Jeg skal frelse jer. Kom tilbage til mig af hele jeres hjerte, og lad jeres bønner nå mig, for det er ikke det menneske, som siger til mig ?Herre, Herre-?, som vil komme ind i Himmeriget, men den som gør min himmelske Faders vilje. Derfor tal med kærlighed, og Jeg vil høre jer. Giv med kærlighed, og Jeg vil kende jer, bed med kærlighed, og mit kongeriges døre skal åbne sig for jer for at modtage jer. Handl med kærlighed, så Jeg en dag kan sige til jer: ?I er mine, I er min sæd. Kom til jeres Far?.

Det første spørgsmål, som Jesus havde stillet mig, var: ?Hvilket hus er det vigtigste, dit eller mit hus?? Og jeg sagde til Ham: ?Dit hus?. Derpå sagde Han til mig: ?Giv mit hus nyt liv. Foren mit hus, smyk mit hus.? Og jeg sagde: ?Hvordan? Jeg kender intet til nogen ting? Jeg vidste ikke engang, der var forskel på en katolsk og en protestantisk præst (priest og pastor)
Og Jesus bad mig om noget, som jeg ikke kunne, og jeg sagde:?Hvordan kan jeg gøre det? Jeg kender intet til nogenting - jeg ved ingenting? .Og Han sagde: ?Jeg ønsker en, som er intet, for at Jeg gennem din intethed kan vise min magt, og at JEG ER . Gennem din elendighed vil jeg vise min barmhjertighed og min medlidenhed. Gennem din svaghed vil Jeg vise min autoritet. Derfor: Forbliv et INTET og afdø fra dig selv, så at min Hellige Ånd kan begynde at ånde i dig og handle gennem dig. Tilintetgør dig selv fuldstændigt. Jeg ønsker ingen rivaler i dit indre?. Og Han siger til alle: ?Dæmp jeres stemmer, så I kan høre min stemme. Bøj jeres hoveder, så I kan se mit hovede Ydmyg jer selv fuldstændigt, så Jeg kan løfte jer op. ?Tillad min Hellige Ånd?, siger Han, ?at forvandle jeres sjæl til en have, hvor Jeg kan hvile. Tillad min Hellige ånd at forvandle jeres sjæl til et palads,hvor Jeg kan være konge og regere over dig. Tillad min Helligånd at forvandle din sjæl til en have, et Paradis, hvor Jeg kan blive forherliget.?
Vi er nødt til at afdø fra vores Ego, hvis vi virkelig oprigtigt søger Gud. Hvis I virkelig søger Jesus, må I afdø fra jer selv og se, hvad Gud ønsker af jer, og kun gennem bøn vil I kunne se, hvad Gud ønsker at gøre med jer. Han ønsker en radikal omvendelse, også af dem, der selv mener, de er omvendte. De er nødt til stadig at omvende sig og omsinde sig. For det er som en stige, der fører til Himlen: Hvert trin opad er en ny omvendelse mod Himlen, mod Hellighed. Han ønsker en fuldstændig forandring af vores liv, at vi skal løsrive os fra alt, hvad der er materielt, og hver dag går I ud og vandrer omkring og er iklædt alle disse ting, som en dag vil forsvinde. Og for at blive frigjort fra jer selv, må I bede om det. Han spurgte mig:?Ønsker du, at jeg skal frigøre dig??- ?Ja?, sagde jeg, og jeg mente det. Jeg ønsker det, men jeg kan ikke gøre det ved egen hjælp, og I kan heller ikke gøre det selv. Hvis I siger:?Ja, jeg ønsker at blive skilt ud fra denne verden og kun søge det himmelske, for Himlen er mit hjem?, og Jesus siger: ?Jeg ønsker ikke, at jeg en dag skal gå gennem din bolig i Himlen og finde den tom for al evighed. Jeg ønsker, at du skal være deroppe?. Så vi er nødt til allerede nu at begynde at se fremad mod det himmelske, mod det, som er i Himlen. Men nogle mennesker lever, som om de skulle leve for bestandig på denne jord, og vi er nødt til at bede om Hans hjælp til at frigøre os, og Han gør det på en sådan måde, at jeres sjæl ikke mærker det, for når Jesus arbejder, gør Han det altid så forsigtigt. Han sårer dig aldrig. Han vil aldrig bebrejde dig noget på en hård måde, for Hans irettesættelse er fyldt med kærlighed.
Der var en benediktinerpræst, som sagde til mig: ?Jeg læste budskaberne, og jeg kunne godt lide dem. Det eneste, jeg har et problem med at forstå, er, hvordan Han sommetider kan være så streng imod dig?? Og jeg sagde: ?Det har jeg aldrig lagt mærke til? , for når Han bebrejder mig noget, er der altid så megen kærlighed bagved irettesættelsen. Han er selv kærlighed, så du ser ikke bebrejdelsen på menneskelig vis, om du vil, for når et menneske bebrejder dig noget, føler du det. Du bliver såret, men Gud - når Han irettesætter én, er der så megen kærlighed bag, at du forstår, det er af kærlighed Han gør det, og det kan du mærke. Derfor siger Han: ?I ønsker at blive frigjort? Jeg kan frigøre jer, og jeg vil gøre det med forsigtighed?. Andre vil lægge mærke til det hos jer, og en skønne dag vil I også selv. I vil befinde jer i overgangsfasen, som jeg kalder det. Når I for alvor er gået i gang med at blive løsrevet, vil I opdage, at I er i denne overgang, som vil medføre megen lidelse. Jeg har selv været igennem det, og jeg kender andre, som har været igennem det. Han frigør dig, og du opdager, at du stadig er her, og du begynder at protestere. Din sjæl siger: ?Hvorfor efterlader du mig her? Jeg ønsker at komme i Himlen nu. Du har løsrevet mig så meget, og du efterlader mig her iblandt mennesker,? og du har nærmest et oprør inden i dig, men det er kun forbigående. Og så kommer du forbi dette stadium, og du indser, at du stadig kun kan tjene Ham her, for at herliggøre Ham. Og dog må du være tålmodig og lære af Hans tålmod, for - som Han siger- at vente på din time til at komme i Himlen.

Inden jeg begynder på de budskaber, som handler om énhed, vil jeg dele nogle belæringer med jer, som handler om Helligånden: For Helligånden vil forvandle Kirken. Helligånden er Kirkens indre kraft, og vi er Kirken, enhver af os er en mursten, om I vil, i Kirken. Jesus taler også om Den nye Himmel og Den nye jord, (Apk.21), og Han forklarer det. Han gav et helt budskab om den nye Himmel og den nye jord. Han siger: ?Og den nye Himmel og den nye jord vil være inden i jer?. Husk på, da Han sagde: Den nye Himmel vil være altomfattende, en udryddelse af alle vore synder, alle vore fejl, og jorden inden i os renset, og kun himmelske kim vil blive plantet i vores jord, vores sjæl, for at vokse i Hans guddommelige lys. Og da jeg spurgte Ham: ?Hvad med den nye Himmel? Hvordan vil det være??, sagde Han: ?Også inden i jer. I det indre af jeres sjæl, som nu er så mørk.. Der vil være ligesom 1000 sole, der skinner inden i jer med stjerner, der oplyser jer i jeres sjæls indre?.
?Hvad med Det ny Jerusalem??, spurgte jeg. ?Det ny Jerusalem? I er Guds by. Det ny Jerusalem vil være den fuldstændige fornyelse af jeres sjæl? - og faktisk sagde Han, da Han ville forklare mig om Apk 21, i stedet for at bede mig ?Vassula, kom og skriv?, sagde Han :?By, kom og nedskriv mit budskab.? Og jeg sagde: ?BY?? - og jeg forstod, fordi Han med det samme gav mig lys til at forstå: VI er Guds by. Han lever i os. Vi kan være Hans Helligdom. Vi kan være Hans telt som i Det gamle Testamente. Vi kan være Hans have, og vi kan være Hans by. Og det nye Jerusalem vil være fornyelsen af vores sjæl ved Helligåndens virke, Helligånden, som vil blive udgydt ifølge profetien i Joel, 3. Den vil blive udgydt over hele menneskeheden. Han siger:

Som Father O?Caroll sagde: ?Vi har nu mindst 1000 referencer til Helligånden.? Her har jeg kun nævnt fem linier.Der er side op og side ned, og fornylig har Gud givet os en gave: Det er helligåndens syv gaver. Han gav en detailleret beskrivelse af hver gave, 35 sider! Jeg modtog det, lige før jeg kom her. På een eftermiddag. Det er virkelig er en gave. Jeg vil lave et lille hefte og uddele det, så alle kan lære det at kende. - TAK JESUS !

Den første vision, jeg fik om enhed, var i det tidlige stadium, hvor Han viste mig tre jernstænger, og jeg kunne se dem så tydeligt tæt ved siden af hinanden - massive jernstænger- og jeg forstod ikke, hvorfor Jesus gav mig den vision. Den veg ikke fra mine øjne, ligemeget hvad jeg fortog mig derhjemme, så viste den sig foran mig, og jeg begyndte at forstå, dvs. ikke jeg, men Han gav mig lys til at forstå, hvad disse stænger betød. Og da jeg begyndte at forstå, at Han nu - efter de fortrolige budskaber, Han indtil nu havde givet mig - ville begynde på et nyt kapitel, en ny side -, og at Han ville til at overgive mig Kirkens problemer, for det var protestanterne, de ortodokse og katolikkerne, så blev jeg bange. Det ønskede jeg ikke. Og prøvede at forjage synet af de tre jernstænger, men jeg kunne ikke, fordi det var en indre vision: Ligemeget hvad man gør, om man åbner eller lukke øjnene, så er den der hele tiden. Og jeg gik ud, jeg ville på indkøb for at få dette syn til at forsvinde fra mine øjne. Jeg ville ikke have det dér, men det forlod mig ikke. Jeg kunne gå ud og gå i forretninger, og det var der hele tiden med disse tre jernstænger. Jeg kom hjem, og Han kaldte på mig, for at jeg skulle nedskrive Hans budskab. Han sagde til mig: ?Tegn disse tre jernstænger og skriv: Det er den protestantiske, den ortodokse og den katolske Kirke. Se, hvor stive, de er. Hvordan bøjer man jern, hvis ikke man opheder det med ild? At bøje betyder at bøje hovederne?, sagde Han, ?så at de mødes.?
At bøje sig i ydmyghed og kærlighed - det er nøglen til enhed. Det var det første budskab om enhed. Senere modtag jeg meget mere. Senere fik jeg en anden vision af de tre jernstænger, og Han sagde til mig: ?Hvordan ser du dem?? Og jeg kunne se, at de var orangefarvede, I ved, som jern, når det opvarmes, og det bliver lysende orangerødt, og jeg sagde: ? De er rødglødende?, og så sagde Han pludselig til mig: ?Se, hvad der er ved at ske med dem.? Og jeg så dem som smeltet jern, og det blev som lava, som een sø af ild, og jeg så, hvordan alt smeltede sammen, og af de tre blev der af det smeltede jern formet een jernstang, een tyk en. Og Han sagde: ?Det er sådan, det skal blive?. Og sådan vil det ske, fordi Hans bøn en dag vil gå i opfyldelse.

-Jesus ønsker ikke uoprigtige hjerter hos dem, der arbejder for enhed. Og Han bliver meget streng. Han siger: ?Lykkeligt det hjerte, som vil stifte fred med sin broder. For han skal kaldes Den Højestes barn. Sig mig: Hvem af jer vil være den første til at gøre en ende på min smerte og mine suk efter enhed og fred, inden den time kommer, som får alle mine engle til at skælve? I mennesker. Jeg sender sendebud efter sendebud for at gennembryde jeres døvhed, men nu er jeg træt af jeres modstand og jeres sløvhed. Jeg er træt af jeres arrogance og jeres ubevægelighed, når det drejer sig om at samles for enhed. Min Kirke ligger i ruiner på grund af jeres splittelse.
Igen i dag - i disse dage - kommer jeg til jer for at bede om forsoning. Gå og forson jer med jeres bror, for ved at forsone jer med ham, forsoner I jer med mig, jeres Gud Jeg har taget jeres skyld på mig. Jeg har forsonet jer med Faderen, og jeg giver mit liv for jer. Så hvad mere kunne jeg have gjort, som jeg ikke har gjort?. Og nu retter jeg en særlig henvendelse til alle dem, som i mit navn arbejder for enhed og fred: Jeg beder jer om at komme til mig som et barn, se på mig og svar mig på disse spørgsmål: Broder, har du gjort alt, hvad du kan, for at bevare enheden i mit Legeme? - Skal jeg endnu et år lide den smerte, som jeg nu har gennemgået år efter år? Eller vil du denne gang give mig hvile? Skal jeg endnu engang drikke din splittelses kalk? Eller vil du lade mit Legeme få hvile og for min skyld enes om påskedatoen? Ved at blive enige om datoen for påsken vil I lindre smerten, broder, og du vil glædes i mig og jeg i dig, og jeg vil opleve synet af mange helbredte.
Mange af dem, der arbejder for enhed,snakker om enhed og broderskab, men deres ord er falske og tomme. Aflæg vidnesbyrd for jeres Skabers øjne ved at bøje jer. Aflæg vidnesbyrd for jeres Skabers øjne ved at blive enige om datoen for påsken. Aflæg vidnesbyrd over for mig ved at bryde brødet sammen. Sig til dem, der arbejder for enhed, at de skal se op imod himlene, se hvor langt væk de er fra jorden: Så langt er hjerterne væk fra hinanden. Så langt er de adskilt fra hinanden. Fortæl dem, hvor jeg afskyr uoprigtige hjerter. Deres højtidelighed og deres diskussioner trætter mig. Den sande kristne er den, som i sit indre er kristen, og den sande enhed er og vil være i hjertet. Enhed bliver ikke efter bogstaven, men efter ånden. Jeg vil udstrække min hånd og på en stav indskære ordet: Vestbredden: Peters hus og alle de, som er trofast mod ham. Derefter vil jeg på den anden stav indskære ordet: Østbredden: Paulus? Hus og alle de, som er trofast mod ham. Og når medlemmerne af de to huse siger: Herre, sig os, hvad du nu har i sinde, vil jeg sige til dem: Jeg vil tage staven, på hvilken jeg udskar Paulus? navn sammen med alle dem, som er trodfaste mod ham, og anbringe Peters stav og alle dem, som er trofaste sammen med ham, som eet stykke. Jeg vil lave een stav ud af de to, og jeg vil holde dem sammen til een Jeg vil binde dem sammen med mit nye navn. Det vil være broen mellem Vesten og Østen. Mit hellige navn vil binde broen sammen, så I kan udveksle ejendom tværs over denne bro.De vil ikke kunne praktisere alene, men kun i forening, og jeg vil herske over dem alle. Hvad jeg har planlagt, vil gå i opfyldelse, og dersom mennesker skulle sige til dig, min datter, at disse tegn ikke kommer fra mig, så sig til dem: Frygt ikke, har I ikke hørt, at Han er såvel Helligdom som anstødssten? - Klippen, som kan nedbryde de to huse, men som kan rejse dem igen som eet enkelt hus.
Jeg har vist jer, hvordan I skal forenes. Enheden vil være i jeres hjerter. Forsoningen vil ske i jeres hjerte, og ikke ved en underskrevet traktat. Vil jeg komme til at høre jeres råb om overgivelse? Og om anger? Jeg vil igen være med jer alle, og min ypperstepræstelige bøn til Faderen vil gå i opfyldelse. I skal blive eet ligesom vi i Den Hellige Treenighed.?

Nu vil jeg slutte af med en meditation givet mig af Faderen, og jeg vil læse det budskab, som er bestemt for jer.

Det er en meget enkel belæring fra Faderen og let at huske: Vor Far siger:
?Kom og lær.
Om morgenen : Udså din kærligheds sæd.
Om middagen: Udså din freds sæd
Om aftenen: Udså din forsonings sæd.
Gå derefter ud og indsaml din høst og giv den til din Fader i Himlen. Og jeg siger dig, mit barn, ved dit storsind har du opnået din belønning i Himlen. Fra Himlen råber jeg til jer alle: Kom og slut fred med mig, jeres Gud, og I vil modtage mine velsignelser. Vend tilbage til mig, og I vil leve i evighed.?

?Danmark, selv om I stadig er slået med blindhed og famler jer frem gennem dette vildnis i savn og sult og helt udbrændte - selv om I føler jer overvundet af bitre plager - så vend tilbage til mig, som I er. For jeg støtter mig til min hellige klippe, idet jeg mindes, at jeg tog jer til mig, og jeg vil stå jer bi altid og overalt, hvor I går. Kom til Den Levende, og jeg vil vise jer min sødme, idet jeg lærer jer, at fromhed er stærkere end alt, fromhed vil holde jer væk fra synd.. Kom og slå rod i mig, så at jeg også kan forvandle jer til et træ med grene, der bærer frugt, og min inskription vil blive skåret i hver enkelt af jeres frugter - så at de, som spiser, vil hungre efter mere. Og derefter vil I indstille jeres øre på Sandheden, Tre gange Hellig, og ved at vende jeres hjerte mod Sandheden, vil I leve.

Må Gud velsigne jer!