Om VassulaVassula Ryden blev født i Egypten den 18. januar 1942 i en græsk-ortodoks kristen familie. Hendes forældre kom oprindelig fra Grækenland. Som ung pige fik Vassula åbenbaringer om Jesus i nogle drømme og hun så sommetider, hvad hun vidste var afdødes sjæle, siddende i sin stue som om de ventede på noget. Bortset fra disse utrolige oplevelser havde hun aldrig, i lighed med de fleste mennesker nu til dags, interesseret sig for Gud eller det åndelige liv. Hun havde aldrig forestillet sig, at hun en dag skulle blive Guds sendebud, indtil den dag Gud helt uventet viste sig for hende. Det skete i 1985, mens hun boede i Bangladesh sammen med sin svenske mand og deres 2 sønner.


Imidlertid startede det med at hendes skytsengel, Daniel, viste sig for hende for at rense hende og bringe hende til Gud. Siden da er Vassulas budskaber, som er skrevet med en prægtig håndskrift, der markant adskiller sig fra hendes egen (se håndskriften), blevet kendt over hele verden. Siden 1988 er Vassula blevet inviteret til at tale i mere end 50 lande. Hun modtager ingen royalties eller honorarer og opnår ingen personlige fordele for sin indsats. Ved de næsten 600 offentlige sammenkomster, hvor hun har talt, har hun fortalt om sin personlige historie om mødet med skytsenglen, om det at undergå en stærk renselsesproces, og om at møde Gud. Ved disse sammenkomster læser hun op fra de budskaber, som Gud stadigvæk dikterer til hende. Gud selv har givet disse budskaber navnet “Sandt Liv i Gud” (True Life in God).


Alle de steder Vassula bliver inviteret, om det er i Asien, Nord- og Sydamerika, Afrika eller Europa, bliver hun budt velkommen af horder af mennesker i alle aldre fra enhver tænkelig social klasse og alle miljøer, både kristne og ikke-kristne. Blandt dem, der kommer for at høre hende tale, er ikke blot protestanter, ortodokse og katolske lægfolk, men også deres åndelige ledere; præster, munke, nonner, biskopper, kardinaler, arkimandritter, hovedprælater, patriarker. Gud’s barmhjertige anmodning i budskaberne er en anmodning om forsoning, enhed og anger. Han giver hver enkelt af os muligheden for at indgå i et nært forhold til Ham og minder os samtidig om aldrig at glemme, at Han er hellig. Tegn som f.eks. fysisk og åndelig helbredelse følger i Vassulas fodspor, og der berettes om mange individuelle, overnaturlige hændelser. Syn, hvor Jesus’ ansigt kommer til syne i stedet for Vassulas, er blevet overværet utallige gange. Atmosfæren ved disse sammenkomster opleves som broderligt fællesskab, glæde, åndelig helbredelse og indre fred. De fleste deltagere bliver dybt berørt og er stærkt bevidste om Gud’s usynlige men håndgribelige tilstedeværelse.


En grundig læsning af bøgerne True Life in God (Sandt Liv i Gud), der allerede er oversat af frivillige til næsten 40 sprog, bekræfter budskabernes universelle karakter. De er skrevet i et sprog så klart og direkte, at alle, der kan læse, kan forstå dem. Samtidig er indholdet så rigt og dybt, at fremragende teologer er blevet inspirerede til at skrive bøger om budskabernes åndelige indhold. Faktisk oplever mennesker, som regelmæssigt mediterer over budskaberne og er del af en Sandt Liv i Gud-bønnegruppe, indre forvandlinger. Det begynder at gå op for dem, at Gud virkelig lever og er meget nær ved dem. Dette kaldes af en ortodoks teolog for “åndelig forklarelse”, som leder én til at elske Gud betingelsesløst af hele ens hjerte. Når vi én gang er forbundet med Gud, ønsker vi brændende at tilbede Ham og gradvis vokse i vores kærlighed til Ham.