Pave Johannes Paul II

“Må Gud velsigne hende”Det følgende er en beretning om et privat møde med paven.

Her ses paven, mens han læser Vassulas tilegnelse, som er skrevet på den første side af et billede af Sandt Liv i Gud budskaberne.

Klik på billedet for at se det
i større format.14. februar 1998
Møde med den hellige fader.


Sammen med to venner, Anu og Abhay George, der kommer fra Kerala i Indien, men for tiden bor i Danmark, havde jeg, Niels Christian Hvidt, mulighed for at deltage i den hellige faders messe i hans private kapel. Det var den 10. februar 1998.

10 præster celebrerede messen sammen med den hellige fader, og i alt var vi 23 lægfolk til stede. Efter en meget smuk og streng messe modtog den hellige fader os i audienssalen nær det private kapel. Han uddelte rosenkranse og velsignelser og hilste på hver af os. Ca. 5 mennesker havde gaver med til den hellige fader.

Med mig havde jeg tiende bind af Sandt Liv i Gud på fransk. Nogle måneder før havde Vassula dediceret den til den hellige fader og givet bogen til mig. Indeni stod der på første side:

Pour le Saint Père Jean-Paul II.
Que Dieu vous benisse et vous protège,
Vassula

(Til den hellige fader Johannes Paul II. Må Gud velsigne Dem og beskytte Dem, Vassula).

Da paven kom hen til mig, havde jeg bogen i hånden. Efter at have modtaget rosenkransen og kysset hans hånd sagde jeg til ham på tysk: ”Jeg har taget en meget vigtig bog med til Dem. Det er Vassulas bog.” Den hellige fader svarede med interesse: ”Åh! Vassula!” Også Monsignor Stanislaw Dziwizs, der i årtier har været pavens personlige sekretær og tre dage før denne audiens var blevet udnævnt til biskop, sagde interesseret: ”Vassula!” Begge genkendte tydeligvis hendes navn.

Jeg sagde så: ”Hun har dediceret den til Dem.” Med oprigtig og varm interesse kiggede paven på bogen, åbnede den og så Vassulas hilsen og sagde så: ”Gott segne sie” (Gud velsigne hende). Han gjorde korsets tegn over bogen. Så gav han den til monsignor Mietec, som indsamler gaver, så den hellige fader kan se på dem efter audiensen.

Før han gik videre til den næste person i gruppen, sagde jeg til ham: ”Vi beder meget for Dem, hellige fader,” hvortil han svarede ”Tak!”

Niels Christian Hvidt
Accademia di Dinamarca
Via Omero 18
I-00197 Roma


Det følgende citat stammer fra en spansk udgave af L’Osservatore Romano, dateret den 16. august 1996. Det er et citat af paven og stammer fra en speciel, generel audiens i Vatikanet.
(Den apostolske velsignelse kom jo 9 måneder efter notificationen (kundgørelsen).

”Jeg hilser hjerteligt de spansktalende personer, der er til stede her i dag, specielt de religiøse personer fra menigheden ”Skt. Teresa af Jesus” og DE SPIRITUELLE GRUPPER FRA ”SANDT LIV I GUD”. Jeg ønsker dem alle en åndelig sommer, som vil hjælpe dem til at genbekræfte deres kristne løfte, så deres gavmilde svar til Gud kan være vidne til Hans kærlighed i verden. Jeg giver jer, med hengivenhed og til jeres kære, den apostolske velsignelse.”