Præcisering

- af Vassula Rydén


se fodnote

Schweiz
Oktober 1997

Til rette vedkommende.

For at rette op på visse usande udtalelser, der er kommet frem, ønsker jeg, Vassula Ryden, at offentliggøre følgende:

Mens hun var i Los Angeles skrev Debra Gilleskie (fra the Magnificent Meal Movement) i sin dagbog (onsdag, den 21. december 1994), at hun havde haft de følgende to syner:

”af Mattæus og mig selv på en scene. Mattæus blinker, mens vi taler. Der var megen glæde og fred som små børn, der leger lykkeligt ved Faders fødder...

... af tre reb, der bliver til tre stærke søjler, der stod – ’Min sjæl priser Herren’. På toppen af søjlen var eukaristien.”

Senere samme dag skrev hun i dagbogen:

”Fire måneder senere var the Magnificent Meal Movement værter for V. og M., der talte om opbygning af Herrens rige, og derved forbandt Debra, Vassula og Mattæus som vist. Højdepunktet på denne konference var den eukaristiske prædiken, der blev holdt af Vassulas åndelige vejleder Fader O’Carroll.”


Modsat hvad ovennævte passage antyder, var hverken jeg selv eller min åndelige vejleder, Dr. Michael O’Carroll, til stede ved en sådan konference, og vi er heller ikke ’forbundet’ til hendes bevægelse, som hun påstår i passagen.

Vassula Ryden

Læs venligst budskabet fra Jesus, dateret 12. juli 1996