Kardinal Ratzinger

uddrag af interviewNiels Christian Hvidts interview med Kardinalen er offentliggjort i det italienske tidsskrift 30 Giorni, No. 1, januar 1999. Hele interviewet kan læses her.


Dette sidste spørgsmål kan måske blive lidt pinligt. Det angår en nulevende profetisk person - den græsk-ortodokse Vassula Rydén. Mange troende, teologer, præster og biskopper i Den Katolske Kirke mener, at hun er Jesu budbringer. Hendes budskaber, der siden 1991 er oversat til 34 sprog, er kendt over hele verden. Imidlertid har Kardinalcongregatioen for Troens Doktrin udtalt sig negativt om spørgsmålet. Kundgørelsen fra 1995 - både de mere uklare punkter og de positive aspekter af hendes skrifter- blev af nogle kommentatorer fortolket som en fordømmelse. Er det rigtigt?

RATZINGER: Du kommer her ind på et meget problematisk område. Nej - Kundgørelsen er en advarsel, ikke en fordømmelse. Set fra et strengt proceduremæssigt synspunkt kan ingen person dømmes uden retssag og uden at de får mulighed for først at give deres synspunkt til kende. Det, vi siger, er, at der er mange ting, som ikke er helt klare. Der er nogle apokalyptiske elementer, som kan diskuteres, og nogle kirkelige aspekter, der ikke er klare. Hendes skrifter indeholder mange gode ting, men kornet og avnerne er blevet blandet sammen. Det er derfor, vi bad de katolske troende om at tage det hele med et gran salt og bruge Kirkens konstante tro som målestok.

Fortsætter processen med at opklare spørgsmålet?

RATZINGER: Ja, og gennem hele opklaringsprocessen må de troende være forsigtige og opretholde deres dømmekraft. Der er ingen tvivl om, at der er en udvikling i skrifterne, som endnu ikke synes at være afsluttet. Vi må huske, at det at sætte sig selv op som ordet og billedet på den indre kontakt med Gud, selv når det drejer sig om autentisk mysticisme, altid er afhængigt af mulighederne og begrænsningerne i menneskets sjæl. Man bør kun have ubegrænset tillid til det ægte Åbenbaringsord, som vi finder i den tro, der overføres af Kirken.


Fader James Fannan, PIME (Pontifical Institute for Foreign Missions = Det Pontifikale Institut for Udenlandske Missioner), giver følgende kommentar til kardinalens udtalelser:

Kardinal Ratzinger har i denne artikel endnu engang gjort sit standpunkt meget klart. I interviewet siger kardinalen klart, at kundgørelsen ikke var en “fordømmelse”. Han kalder den en “advarsel”. Han tilføjer, at Vassula aldrig har fået en chance for at give sine synspunkter til kende. Det er også bemærkelsesværdigt, at kardinalen igen, som i alle de tidligere offentlige udtalelser, undgår at beskrive “Sandt Liv i Gud”med etiketten “fejl”. Han siger derimod “Der er nogle apokalyptiske elementer, som kan diskuteres og nogle kirkelige aspekter, der ikke er klare”. Noget, der kan “diskuteres”, er ikke det samme som “fejl” i Vatikanets sprogbrug. Det er en klar indrømmelse af, at der er gode argumenter, der støtter “Sandt Liv i Gud"s lære. Det er derfor, kardinalen kun beder folk om at være “forsigtige” (ikke mistænksomme!) og om at “bruge Kirkens konstante tro som målestok” for “Sandt Liv i Gud”. Det er lige præcis, hvad de, som kender skrifterne godt, gør, hver gang de læser dem.


Tidligere udtalelser fra Kardinal Ratzinger

Der er blevet sagt meget om kundgørelsen og Vassula, ikke desto mindre sagde Kardinal Ratzinger, Prefækt for den kardinalcongregatio, der udsendte dette dokument, efter udsendelsen:
“I kan fortsat fremme kendskabet til hendes skrifter”.

Det følgende stammer fra medlemmerne af en bønnegruppe i Guadalajara, Mexico, som siden 1992 er blevet stærkt rørt af budskaberne fra Sandt Liv i Gud og siden har været aktive for at fremme oversættelse, trykning og udbredelsen af budskaberne i Mexico. Gruppen var også med til at koordinere Vassula Rydens 3 besøg i Mexico og hjalp med at få tilladelse til hendes fremståen i forskellige kirker fra præster, biskopper og kardinaler. Gruppemedlemmerne vendte sig til Kardinal Ratzinger i forbindelse med hans nylige besøg i Guadalajara, for at få at vide, hvilket standpunkt de skulle tage med hensyn til kundgørelsen af 6. oktober 1995 (udsendt fra Kardinalcongregatioen for Troens Doktrin, som han også er prefækt for).

Det følgende er et uddrag af deres brev og Kardinal Ratzingers svar, som han personligt overgav til dem.

Til Hans Eminence Kardinal Joseph Ratzinger.

....Vi er en gruppe på 14 personer, der er stærkt engagerede i vores sogne og ønsker at give vidnesbyrd om, at disse budskaber har hjulpet os meget. Vi bevarer vores lydighed og kærlighed mod Paven i enhed med Jesus og Maria, og lever med Jesus og den Hellige Nadver og Hans Ord, de 10 Bud og bønnerne i den Hellige Rosenkrans. Vi har oplevet flere stærke og sande omvendelser. Der findes også vigtige vidnesbyrd om omvendelse af Frimurere, Jehovas Vidner og protestanter, de fleste af dem professionelle folk. Mange læsere af Sandt Liv i Gud har oplevet en sand tørst efter Jesus i fællesskab med Paven og Kirken. Vi er forvirrede over kundgørelsen af 6. oktober, der blev offentliggjort i “Osservatore Romano”, og vi spørger os selv: Hvilket standpunkt skal vi indtage? Hvad vil De råde os til? Vi bønfalder Jesus og Maria om at oplyse os, så vi kan udføre Guds Vilje og bøjer os ydmygt for Kirken. Vi håber på Deres venlige svar, og hilser Dem hjerteligt.
Med venlig hilsen
Underskrevet:
Lic Javier Pelayo Jones
Fr. Maria del Carmen de la Torre de Pelayo, 9. maj 1996.

Da vi hørte i de lokale nyheder, at Prefækten for Kardinalcongregatioen for Troens Doktrin, Kardinal Joseph Ratzinger, var kommet til vores by Guadalajara i Mexico for at være formand for et CELAM-møde (CELAM = Conference of Latin-American Bishops; Latin-amerikanske biskoppers konference), mente vi, at forsynet havde maget det sådan, at vi kunne give ham vores vidnesbyrd som læsere af Sandt Liv i Gud (Vassula Rydens skrifter) og på samme tid spørge ham, hvilken holdning vi skulle indtage angående kundgørelsen, som blev offentliggjort i avisen “Osservatore Romano” den 23-24 oktober 1995. I går, torsdag den 9. maj kl. 11.30, gik vi - Lic Javier Pelayo Jones, fr. Maria del Carmen de la Torre de Pelayo og Patricia Salwnin de Rivera (schweizisk multi-lingvist) til Huset for Åndelig Udfoldelse i Guadalajara, hvor mødet blev holdt.

Gennem et bud afleverede vi et brev til Kardinal Ratzinger, som sad i møde, og vi afleverede samtidig de seneste 3 bøger, der er blevet trykt i Guadalajara: Bønner taget fra Sandt Liv i Gud, Jesu Hellige Hjerte fra skrifterne Vassula I og Teologer forsvarer Vassula Ryden. Vi blev meget forbavsede, da budet kom tilbage og fortalte os, at han havde givet tingene direkte til Kardinalen, som gav os sit svar: “Jeg vil læse bøgerne og ringe til jer”. Samme dag kl. 13.30 modtog vi overraskende en opringning fra Kardinalens kontor, der tilsagde os at møde ham kl. 15.35. Vi ankom præcis til mødet men fik at vide, at Kardinalen, på grund af uundgåelige omstændigheder, desværre ikke kunne mødes med os som planlagt, og at vi var nødt til at vente på en ny opringning fra ham. Denne opringning kom tidligt næste morgen (fredag, den 10. maj), og vi blev kaldt til møde kl. 10.15. Vi ankom sammen med Fader Tiberio Munari. Kardinal Ratzinger modtog os meget venligt under en pause i konferencen kl. 10.30. Han undskyldte for den korte tid, der var til rådighed og forslog, at vi talte italiensk for at gøre dialogen lettere. Han sagde følgende:

“På baggrund af det, I har fortalt mig i jeres brev om vidnesbyrd og omvendelser, er det meget godt. Vi vil bare gerne have, at I går videre med god dømmekraft, - tag ikke det, som i øjeblikket kun betragtes som menneskeligt og personligt, for Guds ord. Vi har sagt, at hun ikke må bære vidnesbyrd i kirkerne (inde i kirkerne), fordi hun er ortodoks og hendes ægteskabelige stilling endnu ikke er helt klar (eftersom hun er fraskilt) - men vi undersøger sagen”. (klik her for yderligere information)
“I kan fortsat fremme kendskabet til hendes skrifter, men altid bruge jeres gode dømmekraft”.

Han afsluttede samtalen med at citere St. Paul: Kvæl ikke Ånden, foragt ikke profetier, men efterprøv alting - hold fast i det, der er godt (I Thomas 5: 19-2 1)
Han sagde venligt farvel til os og undskyldte endnu en gang for den korte tid, der var til rådighed. For altid forenet med Paven i Jesu og Maria Hjerter, og trofast mod Kirken.

Underskrevet Lic Javier Pelayo Jones,
Maria del Carmen de la Torre de Pelayo,
Patricia Salwnin de Rivera
Guadalajara, Mexico, den 10. maj 1996


Kardinal Ratzinger Bekræfter sin Holdning til Vassula Rydens Sandt Liv i Gud

Det portugisiske, religiøse tidsskrift [Annunciai a Boa Nova, 140 (november 1997) s. 565-567] har offentliggjort følgende:

Den 10. oktober 1997, på et bønnemøde, der var arrangeret for Vassula i Brasilia, Brasiliens hovedstad, rejste hjælpebiskoppen spørgsmålet om Kirkens holding til Vassulas skrifter. Hans Excellence, Biskop João Terra talte til en mængde, der bestod af flere tusinde mennesker. Han indledte sine bemærkninger med disse ord: “Jeg vil gerne, som hjælpebiskop, sige tak for den glæde vi oplever ved Vassulas tilstedeværelse her i Brasilia. Det er bestemt en ekstraordinær gunst”.

Biskoppen talte derefter om Kirkens holdning:

“I år har vi haft regionale biskopmøder med den hellige fader. Jeg spurgte dengang om Vassula. Kardinal Ratzinger sagde “Jeg har fået bjerge af breve fra kardinaler”. Den anonyme monitum (kundgørelse), som stod i “Osservatore Romano ”var en manøvre fra hans sekretærs, Monsignor Tarcisio (Bertone), hånd. Biskop Victor Tielbeek fra Formosa stift (Brasilien) spurgte ham så “Men Kardinal, er det meningen, at jeg helt skal skifte mening (og ikke længere støtte hende)?” Kardinal Ratzinger svarede “Fortsæt som hidtil, men vær forsigtig.”

Tidsskriftet kommenterer i en fodnote at “Kardinal Ratzingers svar stemmer helt overens med det svar, han gav i Mexico den 10. maj 1996: ‘I kan fortsat fremme kendskabet til hendes skrifter, men altid bruge jeres gode dømmekraft...’” (se enkeltheder ovenfor).