Det sande budskab fra Sandt Liv i Gud

- af Vassula Rydén,
maj 1997Jeg har altid sagt, og jeg vil ikke tøve med at gentage, at budskabet fra Sandt Liv i Gud ikke er et mørkt dommedagsbudskab, og de, som præsenterer det på den måde, gør stor skade på Sandt Liv i Gud. Det er en kærlighedshymne, der bliver sunget for os af Gud selv. Frafaldenes nat er næsten til ende, og det vil snart være dag igen; det er det HÅB, som man kan læse i budskabet, og håbet er, at Gud har grebet ind i vor elendighed for at redde os. Når Gud taler, kan man se, at det er Gud, ud fra den måde Han taler på. Hans sprog er ikke ekstravagant, pompøst, skræmmende eller giver indtryk af at være sensationelt – slet ikke. Når Gud taler, løfter Han sjælen, og Hans sprog er en ydmyg persons sprog. Han fylder ikke sjælen med frygt og terror, Han fylder den med glæde, fred og håb. Hans sprog udtrykkes med stor enkelhed og klarhed og har en faderlig tone fyldt med venlige karakteristika. Gud siger i de hellige skrifter: ” Jeg har ikke talt i det skjulte, på et mørkt sted i verden. Jeg har ikke sagt til Jakobs slægt ”søg mig i tomheden”. Jeg, Herren, taler retfærd, fortæller, hvad der er ret (Es. 44:19).

Alle dem, der misrepræsenterer budskabet ved at fokusere hele deres liv på katastrofer eller ulykker, og ved at give det indtryk at Satan kan findes under din pude eller i dit køleskab, vil jeg bede om, for at ære Herrens budskab, at lade være med at repræsentere det på den måde. Undersøg hellere jer selv, så I kan være sikre på at forstå, hvad Gud taler om, og pas på at jeres tanker og forståelse ikke holder jer fanget i et liv i frygt og store forventninger om død og ødelæggelse, der snart skal komme. Gud overrasker jer måske, og I vil måske føle stor skuffelse ligesom Jonas over Nineve...

Hvem har nogensinde sagt, at det eller det sted vil være det eneste sted i Europa, som vil overleve? Hvis man skal fokusere på de ”andre budskaber”, så gør det endelig, men få ikke Sandt Liv i Gud indblandet i andre budskaber om død og ødelæggelse. Hvis nogen vil give frivilligt vidnesbyrd om Sandt Liv i Gud, appellerer jeg til dem om kun at fokusere på de rigdomme, som det Hellige Hjerte har nedsænket i os med dette budskab. Jeg siger ikke, at man ikke skal læse eller følge andre budskaber, som jeg selv respekterer og tror på noget af, men i dag regner falske budskaber ned over os, og vi ser mistolkninger fra mennesker, som aldrig har forstået de rigtige budskaber.

Hvad angår dem, som bruger Sandt Liv i Gud som titel for deres blade, kunne jeg godt have tænkt mig, at de havde tænkt lidt over farerne ved vore dages falske budskaber; og jeg ville foretrække, at de fokuserede på de store rigdomme i Sandt Liv i Gud (man kan skrive 100 bøger om den treenige åndelighed i Sandt Liv i Gud) og måske tog ørkenens fædre, skt. Symeon, skt. Silouan, den hellige Birgitta og skt. Gertrud og sammenlignede dem med de andre mystikere. Det vil vise budskabernes rigdom og tiltrække ikke bare dem, der læser Sandt Liv i Gud, men måske også præster. Jeg tror, det er uklogt kun at fokusere på mine rejser, og mine notesbøger kunne blive interessante ved at give instruktioner og analogier med de mystikere, jeg omtalte ovenfor.
Enhver, som ønsker at fremme budskabet fra Sandt Liv i Gud og har meldt sig frivilligt til en bønnegruppe og en forsamling, bør læse budskaberne og komme til at kende dem godt, meditere over dem, så de kan blive vidner. Ved at læse budskaberne får man en meget bedre forståelse af de hellige skrifter. Det har jeg hørt fra mange mennesker og selv fra præster. Der er nogle, som ikke har noget kendskab til budskaberne, undtagen at de har hørt mig tale på møder elller ved at se en video, hvor jeg taler eller læser uddrag fra notesbøgerne om Sandt Liv i Gud. Ved at læse budskaberne fra start til slut vil man drages mod en bedre forståelse af de helllige skrifter, som man i øvrigt bør læse hver dag. Ved at læse budskaberne vokser man åndeligt, og ens kærlighed til Gud bliver større.