TLIG-forum


TLIG-forum er en postliste, der viderebringer nyheder og information om Sandt Liv i Gud og også mere generel information.

Medlemmer på listen opfordres til selv at komme med information,vidnesbyrd eller synspunkter, der kan sendes ud via postlisten.

Antallet af udsendelser fra listen vil blive begrænset til maksimalt én per dag for ikke at overbebyrde medlemmerne.

Se i arkivet over tidligere indlæg (på engelsk)

Tilmelding til listen:
Send din e-mailadresse til forum@tlig.org og sæt ordet SUBSCRIBE ind i beskedens emne-/titellinie.

Afmelding fra listen:
Send din e-mailadresse til forum@tlig.org og sæt ordet REMOVE ind i beskedens emne-/titellinie.


Send et indlæg til listen:
Send indlægget til forum@tlig.org (Indlæg vil kun blive bragt videre, hvis de anses for passende til denne liste)

Spøgsmål til listen kan sendes til forum@tlig.org