Udbred evangeliet

Se også disse vidnesbyrd (på engelsk) om udbredelse af evangeliet:


Carol Chamberlain Benito Prieto Anthippie Dimozantos

Vassula har om det følgende budskab fra Jesus sagt, at der er så megen frugt i budskaberne, og at Jesus vil være med os og velsigne os, hvis vi tager det første skridt. Hun sagde: ”Jeg har ondt af Jesus”. Hun mente, at Jesus har givet os så meget, og at vi ikke virkeliggør og spreder denne skat af frelse, der gives i Sandt Liv i Gud, mere.

Budskab modtaget 03.03.99 til alle dem, som var værter for Vassula og kender budskaberne:

”Mine mange besøg hos jer med Min udvalgte, der skal bringe Min dyrebare kærlighedshymne, som skal genopbygge Mit hus, hele vejen til jeres fødder, er ikke blevet dyrket. Jeg har sagt til nogle: ”Jeg vil fratage jer Mine besøg, da I tilsyneladende er ligeglade med Min bøn om at mangfoldiggøre frugterne af hendes arbejde med at udbrede evangeliet,” og det har Jeg så gjort. Denne afsked og afholdenhed er desuden nødvendig, for at I kan vokse. Det er nu eller aldrig, at I skal tage seglen op og meje, meje en høst som I ikke selv forberedte og modtage Min velsignelse.”


Vassula forklarer:

Dette er et budskab til de mennesker i Sandt Liv i Gud, som endnu ikke har prøvet at arrangere konferencer om budskaberne. Jesus gav mig dette budskab i går (03.03.99), og det er det sidste budskab af sin art. I 2 år har Herren bedt TLIG-grupperne om at gå ud og udbrede evangeliet. Hans første bøn blev ikke hørt. Han kom tilbage til os på symposiet i Jerusalem, hvor Han samlede alle nationer og aktive grupper i TLIG og endnu engang bad dem om at udbrede evangeliet.

Jeg ved, at Frankrig arrangerede flere konferencer eller offentlige”sidste nadvere” om man vil. De var meget frugtbare. Schweiz har også været meget aktiv. I Holland er man også begyndt. Evangeliet er blevet udbredt i alle fængsler i Portugal, og der er blevet gjort godt arbejde i både Bangladesh og Skotland.

Det er godt at lave refugier. Det tager tid at forberede dem, og alle nyder godt af et refugium. Men i dag beder Jesus os om at GIVE, give os selv til de andre derude, som stadig er i ørkenen. Giv de skatte I har modtaget og vær gavmilde ved at træde ud i verden og dele.

Så jeg opfordrer ALLE dem, som har været værter for mig, til at tage dette skridt.

I Guds kærlighed og nåde; jeg priser Herren for Hans tålmodighed og for at minde os om, hvad der behøves. Så lad os gøre Hans vilje.


Kærlighed i Kristus,

Vassula, 4. marts 1999