Forening for kristne profetier
og åbenbaringer i vor tid


Divine Mercy

Jesus, jeg stoler på digCitater fra Faustinas Dagbog

Barmhjertighedens Fest

699. "Min datter fortæl hele verden om Min ufattelige barmhjertighed. Jeg ønsker, at Barmhjertighedens Fest skal være en tilflugt og et fristed for alle mennesker, især for syndere. På den dag står de inderste dybder af Min milde barmhjertighed åbne. Jeg vil udøse et helt hav af nåde til de sjæle, som nærmer sig Min barmhjertigheds kildevæld. Den sjæl, som går til skrifte og modtager den hellige kommunion, vil opnå fuldstændig tilgivelse af synder og eftergivelse af straf. På den dag er alle de guddommelige sluseporte, hvor igennem nåde flyder, åbnede. Lad ingen sjæl frygte for at komme Mig nær, også selvom dens synder er røde som skarlagen. Min barmhjertighed er så stor at intet sind, det være sig et menneskes eller en engels, vil være i stand til fatte det i al evighed. Alt, som eksisterer, er udgået fra Min milde barmhjertigheds inderste dyb. Alle vil i deres forhold til Mig meditere over Min kærlighed og barmhjertighed i al evighed. Barmhjertighedens Fest er udsprunget fra Min mildheds inderste dyb. Det er Mit ønske, at Festen skal fejres højtideligt første søndag efter påske. Menneskeheden vil ikke opnå fred, før menneskerne kommer til barmhjertighedens kildevæld."


49. ”Jeg ønsker at der skal være en Barmhjertighedens Fest. Jeg ønsker at det billede, som du skal male med en pensel, skal velsignes højtideligt første søndag efter påske; den søndag skal være Barmhjertighedens Fest.”


998. "... Gør alt hvad du overhovedet kan for dette Min barmhjertighedens værk. Jeg ønsker, at Min barmhjertighed bliver tilbedt, og Jeg giver menneskeheden det sidste håb om frelse; og det er tilflugt til Min barmhjertighed. Mit hjerte fryder sig over denne fest."


742. ”Jeg vil vise dig, at du kan øve barmhjertighed mod din næste på tre måder: for det første ─ ved gerninger, for det andet - ved ord, for det tredje - ved bøn. ... Ja, den første søndag efter påske er Barmhjertighedens Fest, men der skal også være barmhjertighedsgerninger ... selv den stærkeste tro er til ingen nytte uden gerninger.”


1517. "Sig, Min datter, at Barmhjertighedens Fest er fremstået fra Mit inderste dyb til trøst for hele verden."


965. Jesus så på mig og sagde: "Sjæle går fortabt på trods af Min bitre Lidelse. Jeg giver dem det sidste håb om frelse; og det er Min Barmhjertigheds Fest. Hvis de ikke vil tilbede Min barmhjertighed, vil de gå fortabt i al evighed. Sekretær for Min barmhjertighed, skriv, og fortæl sjælene om denne Min Store barmhjertighed, for den rædselsfulde dag er nær.”


83. Skriv dette: Inden Jeg kommer som den retfærdige Dommer, kommer Jeg først som Barmhjertighedens Konge. Inden retfærdighedens dag vil der blive givet menneskene følgende tegn på himlen:
Alt lys på himlen vil blive slukket, og der vil være stort mørke over hele jorden. Så vil Korsets tegn blive set på himlen, og fra åbningerne, hvor jeres Frelsers hænder og fødder var gennemborede vil et stort lys stråle frem, og de vil for en tid oplyse jorden. Dette vil finde sted kort før den sidste dag.