Forening for kristne profetier
og åbenbaringer i vor tid


Divine Mercy

Jesus, jeg stoler på digCitater fra Faustinas Dagbog

Den Guddommelige Barmhjertighed

1146. Lad de største syndere fatte tillid til Min barmhjertighed. De har retten frem for andre til at sætte deres lid til Min barmhjertigheds dyb. Min datter skriv om barmhjertighed mod forpinte sjæle. Sjæle, som henvender sig til Min barmhjertighed, fryder Mig. Til sådanne sjæle skænker Jeg endnu mere nåde end den, de beder om. Jeg kan ikke straffe selv den største synder, hvis han appellerer til Min medlidenhed, tværtimod vil Jeg retfærdiggøre ham i Min ufattelige og uransagelige barmhjertighed. Skriv: inden Jeg kommer som retfærdig dommer, åbner Jeg først døren til Min barmhjertighed vidt op. Den, der afslår at gå gennem Min barmhjertigheds dør, må gå gennem Min retfærdigheds dør.

1588. I den gamle pagt sendte Jeg profeter med torden og lynild til Mit folk. I dag sender Jeg dig med Min barmhjertighed til menneskerne i hele verden. Jeg ønsker ikke at straffe den lidende menneskehed, men Jeg ønsker at helbrede den, at presse den til Mit barmhjertige Hjerte. Jeg bruger kun straf, når de tvinger Mig til det. Min hånd tager kun modstræbende fat om retfærdighedens sværd. Inden Retfærdighedens Dag sender Jeg Barmhjertighedens Dag.

635. Jomfru Maria: Oh, hvor den sjæl, der trofast følger inspirationen, der kommer fra Guds barmhjertighed er Gud velbehagelig! Jeg gav frelseren til verden, hvad angår dig, så skal du tale til verden om Hans store barmhjertighed og forberede verden til Hans andet Komme, Han som vil komme - ikke som nådig Frelser, men som retfærdig dommer. Hvor forfærdende den dag er! Retfærdighedens dag er fastsat, dagen for den guddommelige vrede. Englene skælver for den. Tal til sjæle om den store barmhjertighed, mens det endnu er den tid, hvor barmhjertighed skænkes. Hvis du forholder dig stille nu, vil du være ansvarlig for et stor antal sjæle på den forfærdende dag. Frygt ikke for noget. Vær trofast til enden, jeg føler med dig.

50. Jeg ønsker at præster forkynder denne Min stor barmhjertighed for syndige sjæle. Lad syndere komme til Mig uden frygt. Min barmhjertigheds flammer brænder i Mig ─ og råber højt på at blive brugt; Jeg ønsker at udøse dem over disse sjæl ... Mistillid fra sjæle sønderriver Mit indre. Mistillid fra udvalgte sjæle forårsager, at Jeg lider endnu mere; på trods af Min uudtømmelige kærlighed til dem, stoler de ikke på Mig. Selv Min død er dem ikke nok. Ve, den sjæl som forholder sig kritisk over for disse gaver.

1784. Hvor er Mit ønske dog stærkt efter at frelse sjæle. Min kære sekretær, skriv, at Jeg ønsker at lade Mit guddommelige liv strømme ind i menneskesjæle og helliggøre dem, hvis bare de var villige til at modtage Min nåde. De største syndere ville opnå stor hellighed, hvis de blot ville stole på Min barmhjertighed. Selve de inderste dyb af Mit væsen er til overflod fyldt med barmhjertighed, og den bliver udgydt over alt, hvad Jeg har skabt. Det er Min fryd at handle i et menneskes sjæl og fylde den med Min barmhjertighed og at retfærdiggøre den. Mit kongerige på jorden består i Mit liv i menneskesjælen. Skriv, Min sekretær, at Jeg selv er den åndelige vejleder for sjæle ─ og Jeg leder dem indirekte gennem præsterne og leder hver enkelt til hellighed ad en vej, som alene Jeg kender.