Forening for kristne profetier
og åbenbaringer i vor tid


Divine Mercy

Jesus, jeg stoler på digCitater fra Faustinas Dagbog

Billedet

47. Om aftenen (22.2.1931) da jeg var i min celle, så jeg Vor Herre Jesus klædt i en hvid klædning. Den ene hånd var løftet til velsignelse, den anden rørte ved klædningen foran brystet. Klædningen var draget en smule til side over brystet og fra under klædningen udgik to stråler, en rød, den anden lys ... Efter nogen tid sagde Jesus til mig: "Mal dette billede sådan som du ser det her med følgende undertekst: "Jesus, jeg stoler på Dig". Jeg ønsker dette billede æret først i jeres kapel og bagefter ud over hele verden."


154. "Du skal vide, at hvis du forsømmer disse anliggender, at billedet bliver malet og hele barmhjertighedsværket, vil du komme til at stå til regnskab for et stort antal sjæle på dommens dag. "


1789. I dag så jeg herligheden fra Gud, som strømmer ud fra dette billede. Mange sjæle modtager nåde, selvom de ikke taler åbent om det. På trods af at billedet er blevet mødt med allehånde skiftende holdninger, modtager Gud ære gennem det; og Satans og onde menneskers anstengelser bliver spredt som avner for vinden. På trods af Satans vrede vil den Guddommelige Barmhjertighed sejre ud over hele jorden og vil blive æret i alle sjæle.


326. "Mit blik fra billedet er som Mit blik fra Korset."


327. Jeg tilbyder mennesker et kar og med det skal de gang på gang komme til barmhjertighedens kildevæld for at få nåde. Dette kar er billedet med underteksten "Jesus, jeg stoler på Dig".


299. ... De to stråler står for Blod og Vand. Det lyse strålebundt står for Vandet og retfærdiggør sjæle. Det røde strålebundt står for Blodet, der er sjæles liv ...
Disse stråler skærmer sjæle fra Min Faders vrede. Lykkelig den som bor i ly af dem, for Guds retfærdige hånd vil ikke gribe fat i ham. Jeg ønsker at første søndag efter påske skal være Barmhjertighedens Fest.


341. "... Selv de som skulle forkynde Min barmhjertighed og lære andre mennesker om den, kender ofte ikke selv til den. Det er derfor, Jeg ønsker, at billedet skal velsignes højtideligt første søndag efter påske, og Jeg ønsker, at det skal æres offentligt, så at alle sjæle må kende den."


313. Jeg sagde til Herren: "Hvem kan tegne Dig så smuk som Du er?" Så hørte jeg disse ord: "Dette billedes storhed ligger hverken i farvens eller penselstrøgets skønhed, men i Min nåde".


48. Jeg lover, at den sjæl, som ærer dette billede, ikke vil gå fortabt. Jeg lover den også sejr over sine fjender allerede her på jorden, især i dødstimen.