Forening for kristne profetier
og åbenbaringer i vor tid


Divine Mercy

Jesus, jeg stoler på digCitater fra Faustinas Dagbog

Vedr.
Barmhjertighedens Rosenkrans474.
Da jeg om aftenen var i min celle, så jeg den engel, som har til opgave at fuldbyrde Guds straf. Han var klædt i en blændende klædning, hans ansigt var strålende lyst, og han havde en sky under sine fødder. Fra skyen sprang torden og lynild op i hænderne på ham, og de udgik fra hans hånd og ramte først derefter jorden. Da jeg så dette tegn på guddommelig vrede i færd med at ramme jorden, og i særdeleshed et bestemt sted, som jeg af gode grunde ikke kan nævne, begyndte jeg at bønfalde englen om at holde inde nogle få øjeblikke, så at verden kunne gøre bod. Men min tryglen udrettede intet som helst stillet over for den guddommelige vrede.


Netop da så jeg Den Hellige Treenighed. Hans storhed gennemtrængte mig til min sjæl dyb, og jeg vovede ikke at gentage min indtrængende bøn. I selv samme øjeblik følte jeg i min sjæl kraften fra Jesu nåde, som bor i min sjæl. Da jeg blev mig denne nåde bevidst, blev jeg øjeblikkeligt bortrykket og anbragt foran Guds trone. Åh, hvor er vor Herre og Gud stor og hvor ufattelig Hans hellighed! Jeg vil ikke gøre noget forsøg på at beskrive denne storhed, for inden længe, skal vi alle se Ham, som Han er. Jeg så mig selv gå i forbøn hos Gud for hele verden med ord, som jeg hørte i mit indre.


Mens jeg bad på denne måde, så jeg engelen helt hjælpeløs, han kunne ikke udføre den retfærdige straf, som var den berettigede følge af synder. Aldrig før havde jeg bedt med en sådan indre kraft, som jeg gjorde da.


475. De ord, hvormed jeg bønfaldt Gud lyder sådan: Evige Fader, vi frembærer for Dig Din højtelskede Søns vor Herres Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddommelighed for at sone vores og hele verdens synd; for Hans smertefulde lidelses skyld hav barmhjertighed med os.


476. Næste morgen, da jeg trådte ind i kapellet, hørte jeg disse ord i mit indre: "Hver gang du træder ind i kapellet, skal du straks bede den bøn, Jeg lærte dig i går. Da jeg bad bønnen, hørte jeg i min sjæl disse ord: Denne bøn vil tjene til at stilne Min vrede. Du skal bede den i ni dage på rosenkransens perler på følgende måde: Til at begynde med vil du bede et Fadervor, og Hil dig, Maria og Trosbekendelsen. Så skal du på Fadervor ─ perlerne bede de følgende ord: "Evige Fader jeg frembærer for Dig Din højtelskede Søns, vor Herres Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddommelighed som sone for vores og for hele verdens synd." På Hil dig, Maria ─ perlerne skal du bede de følgende ord. "For Hans smertefulde Lidelses skyld hav barmhjertighed med os og med hele verden." Som afslutning skal du tre gange bede disse ord:"Hellige Gud, Hellige Stærke Gud, Hellige Udødelige Gud, hav barmhjertighed med os og med hele verden."


848. Åh, hvilken stor nåde Jeg skænker sjæle som beder denne rosenkrans (Barmhjertighedens Rosenkrans). De inderste dyb af Min milde barmhjertighed bliver bevæget på grund af dem som beder denne rosenkrans. Skriv disse ord, Min datter. Tal til verden om Min barmhjertighed ; lad hele menneskeheden erkende Min ufattelige barmhjertighed. Det er et tegn på de sidste sider; efter dette vil retfærdigheden komme. Mens der endnu er tid, lad dem så søge tilflugt ved Min barmhjertigheds kildevæld; lad dem drage fordel af Blodet og Vandet, som vældede frem til gavn for dem.


1797. I dag kom Herren til mig og sagde: "Min datter, hjælp Mig med at frelse sjæle. Du skal gå til en døende synder, og du skal blive ved med at bede rosenkransen, og på den måde vil den opnå, at han sætter sin tid til Min barmhjertighed, for han er allerede dybt fortvivlet."


Pludseligt befandt jeg mig i en fremme hytte, hvor en ældre mænd lå for døden i stor lidelse. Hele vejen rundt om sengen var der et stort antal demoner og familien, som græd. Da jeg begyndte at bede, flygtede mørkets ånder med hvislelyde og trusler rettet mod mig. Sjælen blev rolig og hvilede fyldt med tillid i Herren.


I samme øjeblik befandt jeg mig atter i mit værelse. Hvordan dette sker ... ved jeg ikke.


1791. En gang, da et stort uvejr nærmede sig, begyndte jeg at bede rosenkransen. Pludseligt hørte jeg en engels stemme: "Jeg kan ikke drage nærmere i dette uvejr, fordi det lys, som kommer fra hendes mund, tvinger både mig og uvejret tilbage". Sådan beklagede englen sig til Gud. Så blev jeg klar over, hvor stor ødelæggelse han skulle have forårsaget gennem denne storm; men jeg blev også klar over, at denne bøn er Gud velbehagelig, og at denne rosenkrans er i højeste grad kraftfuld.