Forening for kristne profetier
og åbenbaringer i vor tid


Divine Mercy

Jesus, jeg stoler på digCitater fra Faustinas Dagbog

Skriftemålet
EukaristienI Faustinas Dagbog findes meget skrevet om Skriftemålet og Eukaristien.
Her citeres et budskab om hvert af de to sakramenter

1602. I dag sagde Herren til mig: "Datter, når du går til skrifte, til dette barmhjertighedens kildevæld, så strømmer Blodet og Vandet, som fremkom fra Mit Hjerte altid ned over din sjæl og gør den værdig. Hver gang du går til skrifte, skal du neddykke dig fuldkomment i Min barmhjertighed, med stor tiltro, så Jeg kan øse en overflod af Min nåde ned over din sjæle. Når du nærmer dig skriftestolen så vær klar over dette, Jeg venter selv på dig der. Jeg er blot gemt i præsten, men Jeg handler selv i din sjæl. Her mødes sjælens elendighed med barmhjertighedens Gud. Sig til sjæle at fra dette barmhjertighedens kildevæld kan sjæle udelukkende drage nåde med troens kar. Hvis deres tro er stor, er der ingen grænse for Min generøsitet. Strømme af nåde vil vælde ned over ydmyge sjæle. De stolte forbliver altid fattige og elendige, for Min nåde viger bort fra dem og tilflyder ydmyge sjæle. "


1774. Min datter, Min gunst finder hvile i dit hjerte. Da Jeg Skærtorsdag overgav Mig selv i det Hellige Sakramente, var du i meget høj grad i Mine tanker.