Forening for kristne profetier
og åbenbaringer i vor tid


Divine Mercy

Jesus, jeg stoler på dig

Litani til
Den Guddommelige Barmhjertighed

Fra Faustinas dagbog:
”Lad dem, der tvivler, læse disse betragtninger vedrørende den Guddommelige Barmhjertighed, og de vil blive fyldt med tillid”.


Guddommelige Barmhjertighed, som vælder fra Faderens favn,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, den største af Guds egenskaber,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, ufattelige mysterium,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, den kilde, der vælder frem fra den velsignede Treenigheds mysterium, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, som ingen forstand kan fatte, hverken blandt engle eller mennesker, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, hvorfra alt liv og al glæde udgår,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, bedre end Himmelen,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, kilden til undere og mirakler,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der omfatter hele universet,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der nedsteg til jorden i den inkarnerede Ords skikkelse, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der flød frem fra det åbne sår i Jesu hjerte, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der er indeholdt i Jesu hjerte for os, især for syndere, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, uudgrundelig i indstiftelsen af Den Hellige Hostie, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed i grundlæggelsen af
Den Hellige Kirke, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed i Den Hellige Dåbs sakramente,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed i vores retfærdiggørelse gennem Jesus Kristus, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der ledsager os gennem hele vores liv, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der omfavner os især i vores dødstime, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der skænker os udødeligt liv,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der ledsager os hvert øjeblik af vores liv, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, som bevarer os fra helvedes ild,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, i omvendelsen af forhærdede syndere, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, til forbløffelse for engle og ufattelig for helgener, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, uudgrundelig at forstå i alle Guds mysterier, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der løfter os ud af enhver elendighed, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, kilden til vor lykke og glæde,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed i det kald, der drager os frem fra intethed til eksistens, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der omfavner alle Hans hænders værker, jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, kronen på alle Guds værker,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, hvori vi alle er nedsænkede,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, søde trøst for forpinte hjerter,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, eneste håb for fortvivlede sjæle,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, hvile for hjerter, fred midt i frygt,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, hellige sjæles fryd og ekstase,
jeg stoler på dig.


Guddommelige Barmhjertighed, der indgyder os håb imod alt håb,
jeg stoler på dig.

(949)


+ Evige Fader, i Dig er barmhjertigheden grænseløs, og Din medlidenheds skat er uudtømmelig, se kærligt på os og forøg din barmhjertighed i os, så vi i vanskelige øjeblikke hverken fortvivler eller mister håbet, men med stor tillid underkaster os Din hellige vilje, som er Kærligheden og Barmhjertigheden selv.

(950)