BØNNENS HUS
 
I august 1991 modtog Mrs. Gallagher så et budskab om "et lille bønnens hus", som Jomfru Maria ønskede at få oprettet. Først forstod hun ikke, hvad det betød, men senere gik det op for hende, at Jomfru Maria brændende ønskede at få åbnet et Bønnens Hus.

Det skulle være et sted, hvor folk kunne komme for at lære, hvordan man skal bede rosenkransen, og hvor præster og almindelige mennesker kunne samles for at bede og for at tilbede Jesus i den hellige Kommunion.

Jomfru Maria sagde: "Jeg ønsker at samle mine børn. Du, mit barn, skal bede rosenkransen sammen med mine børn, sådan som jeg har lært dig det. Jeg betror dig denne opgave. Frygt ikke; der er ingen grund til frygt. Jeg vil være til stede i huset sammen med mange engle, og jeg vil bede sammen med alle mine børn.

Huset skal være fuldt af kærlighed, og der skal ikke være strid. Jeg vil sprede mørket og omgive jer med lys... Vær rene i hjertet, elsk hinanden, og bed min smukke rosenkransbøn med kærlighed og fra hjertet... Mit barn, se mine mange præstesønner, som lever i et stort mørke. Vil du hjælpe mig? Jeg ønsker at føre dem ind i frelsens lys. Mit barn, du skal bede, bede, bede."


Da Mrs. Gallagher spurgte til Bønnens Hus for præsterne, svarede Jomfru Maria: "Mit barn, forstår du det ikke? Alle de af mine børn, som kommer til dig, er sendt på min opfordring og gennem min Moderlige nåde. Du, mit barn, siger kun det, min Søn, Jesus, ønsker."

Hun spurgte så: "Hellige Moder, siger du, at du ønsker, at dette Bønnens Hus skal være for præster?"

Jomfru Maria svarede: "Ja, jeg ønsker mange gode gerninger og masser af bøn. Mit barn, bed, bed, bed! Djævelen ønsker at ødelægge min plan for Irland og for hele verden. Ved hjælp af dine bønner, dit offer og din lidelse, som du skænker Jesus, vil min Søn være i stand til at uskadeliggøre alle Djævelens snarer. Vær tålmodig. Vær vagtsom i bøn og gode gerninger. Elsk ethvert menneske, du møder..."

Den 16. juli 1993 åbnede ærkebiskoppen af Tuam officielt Bønnens Hus til ære for Jomfru Maria, Fredens Dronning. En gruppe nonner og nogle frivillige hjælpere driver huset, hvor præster kommer på retræter og hvor lægfolk hver dag kommer for at deltage i Kommunionens helligholdelse, fremsigelse af rosenkransen samt andre bønner. Der anerkendes store nådegaver for samtale, helbredelse og fred i sindet


Flere oplysninger kan fås ved at ringe til

Foreningen Profeti: Tlf.: 8627 7058 (bedst hverdage mellem kl. 18 og 20)