Budskaberne til Christina Gallagher vil blive indsat på internetsiden, når det en gang
bliver muligt at få korrekurlæst budskaber og andre tekster fra
engelsk til dansk.
Vi har oversat alle tekster til dansk, men mangler en kvalificeret
korrekturlæser med indsigt og viden i katolsk terminologi.


Læs her budskaberne på den engelske hovedside

BUDSKABER TIL CHRISTINA GALLAGHER - 1985 >

Christina Gallagher

Hvert år i Påsken på

Langfredag bliver

den irske mystiker

Christina Gallagher

stigmatiseret med Jesu

sårmærker


Budskab til
Christina Gallagher

Budskab fra Vor Frue, Fredens Dronning, den 25. juli 2005

Kære børn, I er kommet her i dag af mange forskellige årsager. Jeg takker jer, fordi I tager imod min opfordring til at være i mit hus, hvor jeg altid er til stede med mine engle. Jeg ved, I gennemgår mange lidelser og har mange vanskeligheder. Jeg kender også jeres nysgerrighed, tvivlen og de mange spørgsmål, I har på hjerte. Kære børn, jeg beder jer om at tage godt imod min opfordring. Lyt til mig og modtag mit budskab. Ved at gøre det vil I finde livet og sandheden i min guddommelige søn Jesu ord og mange nådegaver, der vil hjælpe jer. I lever i en verden af fordærvelse og synd. I kommer mere og mere til at opleve alt, hvad det indebærer og følgerne heraf. Vend jer bort fra synd. I vil føle jer oplyst ved hjælp af Helligåndens gaver, fra min søn Jesu hellige sakramenter.
Brug mine sakramentalier, matrixmedaljen og det brune skapular. Hæng i jeres hjem mit billede, som viser mine tårer af blod. De, der ærer nådegaver.

Antikrist eksisterer i verden i menneskelig skikkelse. I vil komme til at opleve hans magt og forførelse. I vil også opleve, at jeres frie vilje tages fra jer gennem hans kontrol. Bed rosenkransen hver dag. På den måde vil jeg beskytte jer. Jeg vil gerne have, at I følger min budbringer. Hun vil vise jer sandheden. Kære børn, I nærmer jer sjælens oplysning (Illumination (eng.) sjælens oplysning - Jomfru Maria viser her hen til den kommende "Advarsel", som er forudsagt af mange mystikere og især til børnene i Garabandal i tresserne, men
som nu menes og profeteres at være en nært forestående begivenhed. Advarslen vil komme til hele menneskeheden på et for verden særdeles kritisk
tidspunkt, som en åbenbaring fra Jesus til alle mennesker, hvor vi vil se vores sjæls tilstand, sådan som Gud ser vores sjæl. For en kort tid, hvor tiden for alle mennesker står stille, vil vi se hele vores liv i et tilbageblik, det gode som det dårlige, men også vores aktuelle og evige tilstand dvs. tilstanden i Himmelen - eller i Helvedet, hvis ikke vi omvender os. Åbenbaringen vil være en form for "minidom", hvor Gud i sin utrolige kærlighed og barmhjertighed gør det muligt for det enkelte menneske - med sin frie vilje - får mulighed for at omvende sig, inden verden går ind i en ny renselse og til slut bane vejen til en ny fredsæra for hele menneskeheden.

Vi vil lægge mere info ud på siden om dette vigtige emne ved given lejlighed, men det er også muligt at læse mere om dette aktuelle emne i flere bøger bla. i bogen "The Miracle of the Illumination of All Consciences". Herudover kan vi anbefale at læse bogen om Christina Gallagher "The Sorrow, The Sacrifice and The Triumph". Begge bøger er skrevet af dr. Thomas Petrisko. Nedenstående bøger går dybere ind i de aktuelle emner. Er man ikke til bøger vedlægger vi dog altid en 4 siders artikel om Garabandal åbenbaringerne, hvor man kan læse en kort beskivelse af den kommende "Advarsel". red).


De af jer, der ikke har åbnet hjertet for at tage imod, finder kun mørke, forvirring og sjæledød. Jeg elsker jer alle, og jeg beder for jeres legemlige og sjælelige tryghed. Nogle af jer, kære børn, bevæger jer fra sted til sted og bliver narret af falskhed. Det, I søger, er ikke Gud, men et forsøg på at udfylde tomheden i jeres hjerter. Hvis I ikke er i stand til at tage imod sandheden gennem min budbringer, Christina, med åbne hjerter, vil I ikke være i stand til at modtage eller efterleve de bud, jeg har givet de andre steder, hvor jeg har vist mig i verden. Fordi I ikke åbner jeres hjerter, kan I ikke vide, hvor hurtigt Gud i jeres jordiske liv vil tillade, at der sker mange smertelige ting for de syndige i verden i form af renselse. De af jer, der stadig ikke er åndeligt vågne, vil være fortabte. De, der har hørt og taget imod min opfordring, vil finde sandhed, fred og liv. I øjeblikket er I vidner til verdens klimaændringer tillige med myndighedernes magtmisbrug og tomheden i Guds hus, som forhindrer Guds ord i at blive forkyndt. Dette, kære børn, har I tilladt. Jeg beder jer om at komme ud af jeres åndelige mørke. Lyt til min opfordring. Jeg velsigner hver og én af jer her i dag. Jeg vil give jer et væld af nådegaver, så I kan modtage sandheden og lyset. Min søns hånd er blevet løs og tung, tynget af synd. Den er ved at falde på jordens indbyggere. Lev i fred, jeg giver jer min fred, Faderen, Sønnen og Helligånden.

Læs mere om det brune skapular og alle dets vidunderlige løfter og mirakler
Linket kan desværre kun læses på engelsk.

Budskabet er oversat af Profeti af Ingeborg Roed Hansen og tilføjet med en lille uddybende kommentar fra Profeti den 23.11.2005.

Budskab til Christina Gallagher fra
Our Lady Queen of Peace
16. juli 2008.


Jomfru Marias ord til Christina på årsdagen den 16. juli 2008:

"Enhver af jer kan se den nedbrydning af troen på Gud omkring jer og verdens forfald.
Jeg beder jer om at sturdere mine budskaber i hvilken jeg forberedte jer for disse tider og forudsagde, hvad der nu kommer over jer.
Jeg ønsker, at mine børn læser disse budskaber, i hvilket jeg prøvede at beskytte jer fra de farer, som nu omgiver jer.
Der er intet mere at sige."

Budskab til Christina Gallagher fra
Our Lady Queen of Peace
10. oktober 2008.

Christina beretter, “Jomfru Maria startede med at tale til mig. Jeg lyttede til hende og glemte at skrive. Herefter var der stilhed. Så sagde Jomfru Maria: “Mit barn, jeg ønsker at du skal skrive.”
“Mine børn, Jeg er jeres mor af sandhed og kærlighed. Jeg trygler jer om at forstå tidens tegn. Verden er på randen af sin egen ødelæggelse. Den onde er på ethvert dørtrin. Jeres hjerter er fulde af ophobet irritation over begivenhederne i verden og hvem der har ret og hvem der har uret. Er I ude af stand til at opdage alle de tegn, som er foran jeres øjne?
Mit bedehus (House of Prayer i Achill i Irland), mit budskab og min budbringer er under angreb. Min budbringer udholder udover menneskelig udholdenhed. Hun vil blive holdt oppe i Sandheden af Guds Lys. I, mine børn, som beslutter at fortsætte med at rykke mit bedehus (House of Prayer) fra hinanden gennem løgne vil lide Guds retfærdighed for tabet af millioner af sjæle. Gud har lagt huset her for at frelse millioner af sjæle, specielt de unges sjæle. Mine børn, ved at reagere nu vil masser af sjæle stadig blive frelst.
3. verdenskrig er nært forestående (truende?). Dens ødelæggelse er utænkelig. Så mange af jer beskæftiger jeres hjerter med fordømmelse af mine børn, som støtter mine budskaber under de mest horrible omstændigheder. Gennem mit kald af kærlighed og sandhed inviterer jeg jer til at indtræde i mit Broderskab af Kærlighed og Fred ved at hengive jer til at gøre alt, hvad der er muligt for at beskytte min budbringer. Ellers vil alt være tabt i min plan for Irland og verden, fordi Gud har udvalgt Christina at føre jer gennem Sin Ledelse i den tid, som er nært forestående: I har brug brug for hende. Mange af de unge i verden vil være fortabt gennem jeres vægring ved at reagere på mit kald.
Gud vil ikke fuldende mit kald til sjæle uden min budbringers sikkerhed, og dette er også blevet usikkert. Jeg trygler jer om at reagere, før det er for sent.
Antikrist sammenfatter sin plan, og med sig drager han en masse sjæle; alle de farer, som jeg har advaret jer imod, er hos jer. Hvordan kan I forblive døve og blinde over for alt, hvad jeg har kaldet jer til at gøre i de sidste 20 år? Hvordan Kan I løbe fra jeres Herre, som er Sandhed og fra jeres moder, som elsker jer og ønsker at beskytte jer i sjæl og legeme. Jeg velsigner jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn."

Gud elsker jer

Christina: “I min forståelse af det givne budskab er, at hvis folk reagerer nu ved at indtræde i vor hellige moders Broderskab af Kærlighed og Fred med alt, hvad hun har bedt om, så vil millioner af sjæle stadig kunne nå at blive frelst."