Matrix-medaljen
 


Da Jomfru Maria viste sig for Christina Gallagher i marts 1998, bad hun om, at der skulle fremstilles en ny medalje "til omvendelse og beskyttelse". Hun sagde da: "Jeg ønsker at få slået en medalje. Den skal vise min Søns kors og mig selv, knælende i bøn for mine børn. På den anden side skal der være to hjerter, der græder tårer af blod."

I den foregående måned, den 28. februar, sagde Jomfru Maria:
"Bed alle mine børn om at vende tilbage til mig og min Søn. Vi venter på jer, og vi elsker alle vores børn. I skal angre. I skal skrifte, lette jer selv af alle synder og modtage min Søns Legeme og Blod med værdighed. I skal bede og gøre ofre. Til gengæld vil jeg skænke jer fred i hjertet.

Nogle af mine børn føler, at de ikke kender vejen tilbage; jer vil jeg hjælpe. Jeg ønsker fred. Jeg elsker jer alle, uanset hvor vildfarne I er. Hvis bare I vidste, hvor vores hjerter bløder for jer. Mine børn, I har ikke lang tid igen, før min Søns hånd vil feje over jorden i retfærdighedens navn. Jeg beder jer, omvend jer mens der endnu er tid. I ved ikke, hvad Gud vil sende menneskeheden. De af mine børn, som er vendt tilbage til mig og min Søn har intet at frygte.

Matrix
Da Jomfru Maria blev spurgt, hvad medaljen skulle kaldes, svarede hun: "I skal kalde den Matrix: min Søn ønsker at forme jer".

I Bibelen (Rom. 8:29) siger Paulus, at Gud har bestemt os til at skulle støbes i Hans Søns billede.
At støbe betyder at give form, på ny at forme os, at genskabe Hans guddommelige billede i os (det billede, som er blevet så forvrænget af vores synder).

Jesus skal lægge os i en ny støbeform. Maria er den støbeform. Hun vil nære sin Søns liv i hver og en af os. (Jomfru Maria omtalte sin moderlige rolle med at skabe sin Søns billede i alle sine adoptivbørn, da hun for nylig viste sig i Kibeo i Afrika.

("Jeg er den, der støber")
Af denne grund er medaljen til beskyttelse, beskyttelse imod synd og Satans angreb. Somme tider er omformningen eller omstøbningen smertefuld og vanskelig. Den sker med et kors, men altid i kærlighed.

Gud bruger jævnligt lidelsen til at omforme os. Det er fordi, Han er en kærlig Gud - Han er kærligheden selv - og Han handler altid i kærlighed, selv når Han retter på Sine børn eller straffer dem.

Det er derfor, Maria opnår omvendelsen gennem sin Søns gerninger ved hjælp af korset. Det er derfor, hun hver dag foran korset beder for synderne og inviterer os til at hjælpe hende i sit arbejde gennem faste og bønner.

Omvendelser og andre gaver, der er modtaget gennem den nåde, der følger med denne medalje, bedes meddelt til: Mrs. Christina Gallagher, Our Lady Queen of Peace, Achill Sound, Achill, Co. Mayo, Irland. Tlf. +353 98 45 691

Flere medaljer samt kopier af de fuldstændige budskaber fra Jomfru Maria til Christina Gallagher kan også fås på samme adresse.

Bemærk Jesu budskab
til Christina d. 21. september 1990.

Jesus talte og sagde: de tre synder, som på nuværende tidspunkt smerter mit hjerte mest, er abort - mord på uskyldige, ofring af de uskyldige til Satan og amoralsk misbrug af de uskyldige.

Forslag til gentagne bønner:
ROSENKRANSEN
DE 5 GLÆDENS, 5 LYSETS, 5 SMERTENS OG 5 HERLIGHEDENS MYSTERIER HVER DAG (eller evt. bare en af mysterierne).

ROSENKRANS FOR HELLIGE SJÆLE
Christina er også blevet bedt om at bede på vegne af sjælene i Skærsilden. Her er en lille rosenkransbøn for de hellige Sjæle.
Trosbekendelsen
Fadervor; Hil dig, Maria; Ære være Faderen.

Ved de fem store perler fremsiges følgende:
"Oh Hellige Sjæle, drag Guds kærligheds ild ind i min sjæl, så jeg kan se Jesus korsfæstet i mig her på jorden snarere end senere, i Skærsilden."

Ved de små perler fremsiges følgende:
Korsfæstede Herre Jesus, se i nåde til sjælene i Skærsilden
Sig så til sidst, i stedet for Salve Regina, tre gange
"Ære være Faderen"