ROSENKRANSEN
 
Rosenkransen har stor værdi; den er et værdifuldt skjold og værn samt et våben til at bekæmpe ondskaben, hvilket ofte understreges. Der lægges også stor vægt på værdien af oprigtig bøn, som kommer fra hjertet. Mrs. Gallagher siger, at hun aldrig rigtig havde bedt rosenkransen, før Jomfru Maria fortalte hende, hvordan det skulle gøres, og hun opdagede, at det foregik ligesom en samtale. Hun fik at vide at:

"Når du taler med et andet menneske, ved du, hvad du siger. Når du taler til mig, skal du vide, hvad du siger. Jomfru Maria ønsker, at vi skal bede til hende som vor Moder og, mere end alt andet, skal vi bede for, at hun vil lede os til Jesus, hendes Søn og til det evige liv."

Selvom Christina var meget opsat på, at de budskaber, hun havde modtaget, blev udbredt mest muligt, var hun i begyndelsen meget uvillig til at tale offentligt om dem. Hun ønskede bare at være alene, så hun kunne bede og ofre alt på vegne af "præsterne, munkene og nonnerne, biskopperne, kardinalerne og paven og for syndernes omvendelse".

I de senere år har hun, selvom hun stadig betragter det som sin vigtigste opgave i livet "i dets lidenhed og ubetydelighed" at leve "i større og større grad ene og alene for Gud", accepteret, at hun skal sprede budskaberne alle vegne. Hun har derfor ikke alene talt i store dele af Irland, men også i Storbritannien og USA.

For nylig vendte Mrs. Gallagher tilbage til Irland efter på opfordring at have besøgt USA og Filippinerne. Åbenbaringerne, visionerne og de lejligheder, hvor Jomfru Maria taler til Mrs. Gallagher finder på nuværende tidspunkt, stadig sted (i 1993).

"Gud ønsker, gennem Jomfru Maria, at række hånden ud til alle i hele verden og kalde dem tilbage, mens der endnu er tid", siger hun.

"Gennem den kærlighed, der strømmede fra Ham på Golgata, er vi alle Guds børn, Hans brødre og søstre. Men alligevel er der så mange kristne, der nærer en stor frygt for åbent at udtrykke deres kærlighed til Jesus, deres frelser, og til Hans Moder, og de sønderriver Hans Mystiske Legeme, når de kritiserer andre og påfører dem smerte. Jesus lever i hver eneste af os, og vi bør til alle tider forsøge at hjælpe andre, at lade være med at påføre dem smerte, og dette skal vi gøre af kærlighed til Kristus, som er næsten. Hvis vi ikke gør det af den grund, i oprigtighed, og som bod for vores egne synder, og i anerkendelse af Guds kærlighed til os, lader vi en mulighed gå fra os og tager ikke Guds nåde til os."

Den bemærkelsesværdige gave det er, at se sjæle som Gud ser dem, chokerede Christina, da hun først modtog den fra Gud. Denne gave kendes af mange fra Fader Pios livshistorie; han modtog samme gave og brugte den til at hjælpe sjæle i skriftestolen. Christina bruges især af Gud til at hjælpe præster; hun har givet sit liv til Gud på præsternes vegne, og hun har fortalt mange præster om deres fortid når Gud har tilladt hende det.

Flere og flere mennesker kommer til hende for at bede om hjælp og spørge om råd og for at nyde godt af den åndelige rigdom, hendes bønner og hendes lidelse i stigende grad bliver kendt for, både i hjemlandet og i udlandet. Hun gennemlever næsten konstant Jesu lidelseshistorie, og usædvanlige helbredelser har fundet sted, når hun har ofret sig selv på andres vegne.

Mange håbløse situationer er blevet afhjulpet, sygdomme såsom kræft er blevet helbredt, selvmordstanker er blevet fjernet, omvendelser har fundet sted og for nylig, da Christina bad sammen med en menighed, før hun skulle tale til den, fik en mand, der led af uhelbredelig blindhed, fra det ene øjeblik til det andet synet tilbage.

Men Christina vil helst ikke tale om disse begivenheder, fordi hun er bange for, at folk vil tro, at hun er betydningsfuld. Hun understreger: "Det er kun Gud, der kan helbrede. Jeg kan kun bede".

Hvad er budskabernes grundlæggende elementer?
Mrs. Gallagher siger: "Det, Vor hellige Moder beder os om, er at bede hele tiden, at bede fra hjertet, og især rosenkransen. Vi skal vende tilbage til Gud, mens der endnu er tid, vi skal på oprigtig vis angre vores synder og gå til skriftemål, vi skal elske Gud ved messen og i den hellige Kommunion, vi skal elske hinanden, lade være med at kritisere hinanden, og holde op med at skændes og slås med hinanden.

Jesus, vores Frelser, Den Anden Person i Den Hellige Treenighed, døde på korset ud af kærlighed til os, og vi kan ikke bare foretage en udvælgelse efter vores forgodtbefindende. Vi skal elske alle mennesker, selv dem, der ikke kan se Kristus i de af Hans små børn, der er svagest.

Vi skal hele tiden spørge os selv: "Hvordan ville Jesus opføre sig over for dette menneske?" Hvis vi ikke kan indse, at Jesus bor i ethvert menneske, vi møder, hvordan skulle vi så kunne indse, at Kristus virkelig er til stede i den hellige Kommunion, at Han er til stede i verden omkring os, at Han lever i Ånden blandt os? Det er den form for blindhed, der eksisterer i verden på nuværende tidspunkt."


I et af budskaberne sagde Jomfru Maria: "Mit barn, det gør mig så trist at se, at så mange af mine børn vil dømme hinanden. Det må de ikke gøre. De skal vide, at der kun er En, der har ret til at dømme...Hvis du ikke bryder dig om noget, et andet menneske gør, må du gerne sige det til vedkommende, men når du gør det, må du ikke dømme..."

De budskaber, Christina har modtaget i Irland, ligner dem fra Akita, idet de tydeligt beskriver, at menneskeheden står over for en nært forestående katastrofe på grund af verdens nuværende tilstand, hvor synd og forkastelse af Gud er udbredt.

Mrs. Gallagher har forklaret, at hun har modtaget et stort antal budskaber ment for den store offentlighed, og som skal være til hjælp for de mennesker, der hører dem, og skal lede dem tilbage til Gud. Hun har også modtaget mange personlige budskaber, som skal hjælpe hende selv med at gøre åndelige fremskridt og lede hende ind på troens vej.

Der er advarsler om, at ondskaben og Satan er virkelige og om, at der eksisterer et mørke "selv inden for Kirken". Der er klare budskaber om Kirkens nuværende tilstand, om Paven og de farer, han står over for, og en stærk række af budskaber til præster, biskopper og indviede sjæle.
I år er der modtaget meget vægtige budskaber om situationen i Irland, om truslen mod de ufødtes liv, og om abort, hvilket Jomfru Maria beskriver som "mord".

Mrs. Gallagher understreger, at Guds nådetid snart vil være forbi, og Hans retfærdigheds tid snart skal begynde. "Det haster meget", siger hun. I et trøstende budskab til det irske folk fra sidste juli (1993) sagde Jomfru Maria blandt andet: "Mine børn, dette er en mørkets og fortvivlelsens time. I, mine kære børn af Irland, knuges i jeres Moders arme. I må aldrig lade fortvivlelsen gå jer til hjertet. Lad Guds lys oplyse jeres hjerter, og lad det være verdens lys."

Christina Gallagher siger: "Alle bør anerkende det trøstende budskab, vi er blevet skænket, og alle bør vide, at hun er glad for den måde, vi har modtaget det på, og at hun beder om flere bønner og bodshandlinger."

Mrs. Gallagher siger, at hun ikke forstår, hvorfor hun blev udvalgt til at modtage budskaberne. Men at hun tror, at Jesus og Jomfru Maria, af grunde kun Gud kender til, har bedt hende om at udføre en særlig opgave på deres vegne. Den består i at advare, ikke kun det irske folk, men mennesker over hele verden, om de konsekvenser, menneskeheden vil lide, hvis de uopsættelige budskaber fra Himlen, der modtages overalt i verden, bliver overhørt.Kontakt Profeti, hvis du er interesseret i mere viden om Rosenkransen
eller link dig ind på www.rosenkransen.dk