"Kend dem gennem deres frugter"

Budskaberne i Sandt Liv i Gud har skabt vidunderlig frugt af OMVENDELSEN

Vidnesbyrd fra præster og religiøse

Utallige vidnesbyrd fra lægfolk over hele verden

Bøger med fangers vidnesbyrd fra Portugals fængsler

Dannelse af bønnegrupper over hele verden

Mange eksempler på helbredelse over hele verden

Frugternes frugt   - Beth Myriams - Huse for de fattige