Sandt Liv i Guds internationale konference
i Israel, marts 2000