Vassulas budskaber


Vejledning fra Vassula om, hvordan man læser budskaberne .

Vi henviser til, at man læser budskaberne på den engelske hovedside på www.tlig.org eller opfordrer interesserede læsere til at købe de engelske bøger, som alle findes i bogudgivelse eller købe den danske bog "Min engel Daniel", som på nuværende tidspunkt er den eneste bog, som er mulig at købe på dansk. Nedenstående links er fra den første udgave af "Sandt Liv i Gud" udgaven udgivet i 1995. I denne ugave er der sidenhen foretaget en dybere korrektur, men forlaget Aschehoug, som udgav disse budskaber i 2004, har ikke flere bøger af denne udgave på lager.


Alle budskaberne kan købes gennem Foreningen Profeti, som formidler både de engelske bøger og den danske udgave.


1986
1987
1988
1989
1990 1991


jan-marts

april-juni

juli-sept

okt-nov


jan-marts

april-juni

juli-sept

okt-nov


jan-juni

juli-decjan-juni

juli-dec


1992
1993
1994
1995
1996
1997

jan-juni

juli-dec


jan-juni

juli-decjan-juni

jan-juni

juli-decjan-juni

jan-juni

juli-dec

 

 
Ny udgivelse fra 2011. Den første bog i serien af budskaber fra
Sandt Liv i Gud. Pris 50,00 kr
  Udgivet 2004 af forlaget Aschehoug. 4 bøger i restoplag. Pris 50,00 kr

©Vassula Ryden

Introduktion til budskaberne


Vassula Ryden, medlem af den græsk-ortodokse Kirke, har fået den nådegave at føre samtaler med Gud. Det har hun gjort siden den 28. november 1985. Hun skriver disse himmelske budskaber ned i notesbøger. Budskaberne indeholder et vigtigt kald fra Gud om, at vi skal omvende os. Budskaberne er nu trykt og oversat til mere en tredive sprog.

Når Gud taler i disse budskaber, kan vi ikke undgå at bemærke den stemning af håb, som Han giver os. Ja, Han irettesætter os mange gange, eftersom Han er Faderen; og som enhver anden fader irettesætter sine børn, når de gør noget forkert, således gør også Vor himmelske Fader; men Han gør det med kærlighed, for Han er kærlighed, og Han skabte os i kærlighed, så vi kan give denne kærlighed tilbage til Ham.

Disse budskaber åbenbarer Guds nære billede for Hans skabninger, og det, som Han beder hver enkelt af os om, er at komme nær Ham, så vi kan lære ham at kende.
Ikke desto mindre minder Han os om aldrig at glemme, at Han er hellig, og Han beder os også om at praktisere ”frygt for Herren.”

Disse budskaber er et kald til det virkeligt fundamentale og en påmindelse om Hans ord og Hans eksistens. Som Gud Selv sagde til Vassula: ”Sig til dem, at dette budskab ikke er givet til dem for at skabe sensation, men for at få dem til at forstå uopsætteligheden af deres omvendelse, alvoren af deres sjæl tilstand, vigtigheden af at ændre deres liv og leve helligt.”

I budskaberne er der en bøn fra Kristus til kirkerne om at forene sig og især for en forening af datoerne for påsken. Der er mange referencer i budskaberne om det store frafald, som blev forudsagt af Paulus i Andet Thessalonikerbrev, kap. 2, og om vor tids oprørsånd, som er så stærk. Oprørsånden er nu som røg trængt ind i Kirken og øver indflydelse på biskopper og præster (katolske) for at få dem til at gå imod deres egen hyrde (Paven). Kristus kalder dem tilbage og beder dem være loyale mod Paven. Men sejren over det onde er ikke langt væk nu, og de to hjerter (Maria ubesmittede hjerte og Jesu hellige hjerte) vil sejre over denne ondskab.

Der er et kald om at anerkende Kristi tilstedeværelse i Sin guddommelighed og i eukaristien, og om at anerkende Maria som Guds Moder. Der er mere end femtusind referencer til Helligånden og en dyb lære om Helligåndens handlinger.

Så åbenbarer Gud profetiske budskaber om Ruslands Kirke og siger, at Rusland skal være det land, som herliggør Ham mere end noget andet land, og at Rusland skal være overhoved (åndeligt) for mange nationer. Men hvad der er mere slående i budskaberne, er Guds ømhed overfor os, åbenbaringen af Hans uendelige godhed og nåde. Den beskrivelse, Kristus giver os af Gud, giver os et godt billede: ”Min Fader er en konge og dog så moderlig, en dommer, men dog så øm og kærlig. Han er alfa og omega og dog så blid.”

I budskaberne prøver Gud at genoplive det i os, der er dødt. Det er derfor, at Han lader Sin Helligånd strømme ud over os, så vi kan blive bragt tilbage til Ham og leve et sandt liv i Ham. Han lover os, at der snart vil blive en udgydelse af Helligånden over menneskeheden, som det aldrig før er set i historien, og den skal forvandle hele jorden. Det er det håber, vi alle venter på.

Der er mange dele af Bibelen, fra Johannes Åbenbaring og profeten Daniels bog, som Jesus Kristus har lukket op for os i disse budskaber.

Hvorfor er Gud så ivrig efter at åbenbare Sig så stærkt igen i vor tid, hvis det ikke er for at frelse os? I et af budskaberne siger Han: ”Jeg ser på jorden i dag og ønsker, at Jeg aldrig havde gjort det ... Mine øjne ser, hvad Jeg aldrig ønskede at se, og Mine ører hører, hvad Jeg gruede for nogensinde at høre! Mit faderhjerte er tungt af sorg. Jeg skabte mennesket i Mit billede, og dog har de fornedret sig selv, og i dag har så mange af dem antaget dyrets billede! (djævelen). Mit hjerte piner Mig, for Jeg kan se til verdens ende, og det Jeg ser, stemmer ikke med Mit hjertes ønske ... jeres Fader regerer over alting, men ikke over jeres frihed, og mennesket har fordærvet sin frihed...” På grund af det må Gud, vor Skaber, endnu engang gribe ind i vor tid.

I de to hjerter


Vassula