BUDSKABER
januar-marts 1987Vær min brud
(8. januar)

Du er fri til at vælge
(januar)

Jeg har bestemt dig til at være min budbringer
(23. januar)

Ville du på egen hånd være i stand til at elske mig?
(24. januar)

Børn er min svaghed
(30. januar)

Jeg har valgt et nul
(30. januar)

Mit hjerte er en afgrund af kærlighed
(1. februar)

Min fader skabte jer på grund af kærlighed
(2. februar)

Min lov er kærlighedens lov
(2. februar)

Jeg er din tro vogter
(3. februar)

Du lille, ved du, hvorfor jeg elsker dig?
(4. februar)

Rens jer. for tiden er nær
(5. februar)

Giv dem besked om min kærlighed
(9. februar)

Min Fader glædes ved børn
(10. februar)

Jeg er fuldkommen i mig selv
(11. februar)

Jeg underviser dig skridt for skridt
(12. februar)

Alt, hvad jeg ønsker af dig, er kærlighed
(13. februar)

Visdommen har opdraget dig
(14. februar)

Vær helt min
(15. februar)

Jeg vil gerne, at du skal være fortrolig med mig
(16. februar)

Jeg er hele menneskehedens fader
(17. februar)

Himmelske værker kommer fra visdommen
(18. februar)

Min himmel er i dig
(19. februar)

Son for dem, som lader ham føle bitterhed
(20. februar)

Bliver jeg nødt til at vise mig i vrede?
(21. februar)

I landsbyen Diang
(26. februar)

Hvad betyder det at 'sone'?
(1. marts)

Jeg er alt i een
(2. marts)

Kan du arbejde med kærlighed for kærligheden?
(3. marts)

Vi har fælles bånd

(4. marts)

Jeg er din brudgom og vil derfor sørge for dig
(5. marts)

Når du spiser af mit brød, vil du blive mæt.
(6. marts)

Brug ordet "os". En vision af helvede
(7. marts)

Hvorfor nægte mig en plads i jeres hjerter?
(8. marts)

Lidelse renser din sjæl
(17. marts)

Du er mit afkom, du er min. Jeg er kommet for at styrke min kirke
(18. marts)

Jeg vil have dig til at være fuldkommen
(19. marts)

Lad hele dit væsen gå op i mig
(20. marts)

Jeg vil gøre dig til mit alter
(22. marts)

Jeg har to ringe med mig
(23. marts)

Vision af himmelen og den hellige krig
(26. marts)

Jeg længes efter, at mine præster må blive hellige
(27. marts)

Ynkelighed tiltrækker mig
(30. marts)