BUDSKABER
juli-september 1987Jeg er din trøster
(3. juli))

Åndelige ørkener
(7. juli)

Jeg er opstanden. Jeg er ikke gået i opløsning
(8. juli)

Mine mysterier
(9. juli)

Elsk din næste som dig selv
(10. juli)

Ordet "held" eksisterer ikke i mit ordforråd
(11. juli)

Alfa og Omega
(12. juli)

Jeg genoplivede dig til min ære
(13. juli)

Tal til mig
(18. juli)

Jehovas Vidner
(21. juli)

Sjæle i skærsilden
(22. juli)

Giv mig sjæle

(24. juli)

Jeg er din far
(25. juli)

Ydmyghed, kærlighed og tilbedelse
(26. juli)

En renselse
(27. juli)

Lidelsens nådegave
(4. august)

Sjæle under satans magt
(5. august)

Kontemplation
(7. august)

August
(10. august)

Enhver, som søger mig, vil finde mig

(14. august)


Kain og Abel
(16. august)

Abel er mit afkom
(20. august)

Blomst symboliserer skrøbelighed
(23. august)

Udbred mit budskab

(24. august)

Tro på mine himmelske værker

(25. august)

Tillad mig at lede dig blindt
(26. august)

Du er blevet undervist af mig
(28. august)

Alene er du ikke
(31. august)

Omvend dig, min skabning, før jeg kommer

(1. september)


Garabandal

(4. september)


At tro er også en nådegave
(7. september)

Jeg står for døren og banker
(7. september)

Visdom er at finde Bibelen
(9. september)

Der er behov for enorme ændringer nu
(10. september)

Menneskers svaghed: Troløshed
(11. september)

Trofasthed
(12. september)

Vær mit alter
(13. september)

Spydets blad
(15. september)

Hengiv dig til mig

(20. september)


Jeg ønsker denne ørken vandet

(20. september)

Jeg vil lede mange tilbage til mig

(21. september
)

Vær opmærksom på mit nærvær

(22. september
)

Vær uskyldig!

(23. september)


Ecclesia vil få nyt liv!
(24. september)

Forløs en sjæl
(26. september)

Io sono con te
(27. september)

Tørst efter mig
(28. september)

De har fornægtet mig
(28. september)

Jeg vil ikke skåne Kain'erne

(29. september)