BUDSKABER
april-juni 1987Jeg tørster efter kærlighed
(3. april)

Mine får er spredte
(4. april )

Skabning, lev i mit lys
( 5/6. april)

At dele korset
(7/8. aprill)

Tegn mit tegn
(9/10. april )

Skærtorsdag

(16. april )

Langfredag
(17. april)

Jeg har befriet dig
(23. april)

Vær intet, og lad mig være alt
(26. april)

Lille due, flyv frit omkring, men kom altid tilbage til mig
(27. april)

Mit sidste høje skrig fra korset
(29. april)

Jeg er livets eleksir og opstandelsen
(30. april )

Kærligheden vil besejre det onde
(1. maj)

Et budskab til dem, som elsker mig
(2. maj)

Spred mine frø
(5. maj)

Jeg ønsker, at alt, hvad du gør, bliver gjort for mig
(5. maj)

Kærligheden lider
(6. maj)

Tornekronen
(7. maj)

Kærlighedsgerninger
(7. maj)

Jeg er den allerhøjeste - jeg afskyer hedenskab
(9. maj)

Tror du på mirakler?
(10. maj)

Udslet dig selv i mit legme

(13. maj)

Fristelse
(15. maj)

Getsmane
(16. maj)

Djævelen ønsker igen at trække dig til sig
(18. maj)

Mit legme har smerter på grund af manglende kærlighed
(19. maj)

Jeg ønsker at forene alle mine præster
(20. maj)

At have tro er også en nådegave
(23. maj)

Gør dig selv fri, for at være i stand til at tjene mig
(24. maj)

Jeg tåler ingen rivaler
(25. maj)

Jeg smiler i rene sjæle
(26. maj)

Opblæsthed trætter mig
(27. maj)

Vær mit offer
(28. maj)

Elsk mig på trods af dine tvivl
(29. maj)

Elsk mig i fuldkommen stilhed
(31. maj)

De korsfæster mig på ny
(1. juni)

For at blive et, må I alle bøje jer
(2. juni)

En smilende gigant
(4. juni)

Synder er en hindring for mig
(6. juni )

Jeg giver frit

(6. juni)

Der skal så lidt til at give mig trøst
(7. juni)

Kald det : "Sandt liv i Gud"
(10. juni)

Mit blod strømmer ud

(11. juni)

Hong Kong - Verdslig rigdom - AIDS
(15. juni)

Vær ikke som Kyrenæeren - enhed
(17. juni)

Lad din vilje ske
(18. juni)

Handlinger
(19. juni)

Thailand
(20. juni)

Mit legeme er lemlæstet
(21. juni)

Lad mig være din åndelige vejleder
(23. juni)

Et syn af den salvede
(26. juni)

Jeg ønsker at påminde dem om mine veje
(30. juni)